Feestelijke opening nieuwe kleuter- en lagere school de Muziekladder in Schaarbeek


Persbericht kabinet Vlaams minister van Onderwijs, 26 maart 2018


Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits opent zo meteen samen met Brussels minister en collegevoorzitter van de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) Guy Vanhengel de nieuwe gebouwen van ‘GO! Basisschool de Muziekladder’ in Schaarbeek officieel. Met meer dan 4.6 miljoen euro aan Vlaamse capaciteitsmiddelen kon er een nieuwe kleuter én lagere school worden gebouwd. Goed voor 220 extra stoeltjes in de klas. Daarnaast werd ook de binnentuin en speelplaats prachtig verfraaid. De vernieuwingen passen in de inhaalbeweging voor scholenbouw in Vlaanderen en Brussel.

Basisschool ‘De Muziekladder’ in Schaarbeek heeft haar naam niet gestolen. De kleuterschool aan de Helmetsesteenweg vormt samen met de lagere school aan de Jan Blockxstraat en de muziekacademie Fiocco aan de Lambermontlaan een muzikale drie-eenheid waar intensief wordt samengewerkt. Met muzische activiteiten wordt het zelfbeeld en de taal van de leerlingen versterkt.

Dat er muziek in de school zit, zie je ook aan het leerlingenaantal. De laatste jaren steeg het aantal kinderen dat school loopt in de basisschool de Muziekladder spectaculair. In 2012-2013 waren er nog 68 kinderen in het kleuter en lager onderwijs. Vorig schooljaar waren dit er al 147 leerlingen.

Om de toename van het groeiend aantal leerlingen in het basisonderwijs op te vangen maakt de Vlaamse Regering jaarlijks specifieke middelen vrij om nieuwe schoolcapaciteit te creëren in die gemeenten in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en Vlaanderen die kampen met een tekort aan schoolplaatsen.  GO! Basisschool ‘De Muziekladder’ kon zo beroep doen op meer dan 4.6 miljoen euro aan Vlaamse capaciteitsmiddelen. Hiermee kon de school een nieuwe kleuter- en lagere school bouwen. Ook de binnentuin en speelplaats werden verfraaid. Met dit schoolbouwproject worden er 220 extra stoeltjes in de klas gerealiseerd, 88 in de kleuterschool en 132 in de lagere school. 

Capaciteitsmiddelen Brussels Hoofdstedelijk Gewest: 2.035 van 5.637 plaatsen gerealiseerd

Sinds 2010 maakt de Vlaamse Regering jaarlijks specifieke middelen vrij om nieuwe schoolcapaciteit te creëren in die gemeenten in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en in Vlaanderen die kampen met een tekort aan schoolplaatsen. Zo kregen scholen in Brussel de voorbije jaren (2010-2018) in totaal 71,2 miljoen euro om extra schoolcapaciteit te creëren.  Goed voor 34 projecten die voorzien in 5.637 extra plaatsen in de klas, waarvan er al een meer dan 2.000 gerealiseerd zijn.

Ook in de toekomst blijft Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits investeren in bijkomende plaatsen op school. In het najaar van 2018 volgt er een nieuwe ronde voor de toekenning van capaciteitsmiddelen om extra plaatsen op school te creëren,  vooral dan in het secundair onderwijs omdat de leerlingenaantallen ook daar zullen toenemen. Maar het zijn de steden en gemeenten en de scholen die die plaatsen effectief moeten realiseren.

Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits : “Het klinkt me als muziek in de oren dat GO! Basisschool de Muziekladder volop mee stapt in de inhaalbeweging voor de modernisering van schoolgebouwen die volop bezig is. Met deze nieuwbouw trekt de school alle registers open en zal het nadrukkelijk de boventoon voeren om heel de buurt in beweging te zetten. Met een investering van 4.6 miljoen euro worden er niet alleen 220 extra plaatsen gerealiseerd maar werd ook de speelplaats en de binnentuin prachtig verfraaid.”