Financiering en DAVINCI

1. Als het inschrijvingsgeld wijzigt na het ‘fotomoment’, is er dan impact op de plafondberekening?

Men kan het inschrijvingsgeld nog wijzigen na het fotomoment, maar hiermee zal dan geen rekening meer gehouden worden voor de plafondberekening.

Naar boven

2. Een plafond kan maar eventueel overschreden worden als een cursist voor alle modules waarvoor hij ingeschreven is binnen dezelfde opleiding financierbaar is. Dit wil onder andere zeggen voldoende aanwezig zijn tot aan de referte datum. Hoe kan ik dan bij inschrijving bepalen of een plafond overschreden is?

Om te bepalen of het plafond overschreden is, houdt het centrum geen rekening met de financieringsvoorwaarde van de cursist. Het inschrijvingsgeld dat de cursist moet betalen is hier immers niet van afhankelijk.

Naar boven

3. Wordt er bij de plafondberekening rekening gehouden met inschrijvingsgelden die betaald werden door een cursist die uitgeschreven werd en waarvan het inschrijvingsgeld niet terug betaald werd?

Ja, voor zover deze gegevens een financierbare inschrijving betreffen en voor zover ze niet na het ‘fotomoment’ zijn gezonden.

Naar boven

4. Wordt er rekening gehouden met de plafondcode in de plaatsing DAVINCI.

Ja, voor de berekening van de gederfde inschrijvingsgelden i.v.m. de plafondbeperking moet in DAVINCI de indicatie ‘plafond overschreden’ aangevinkt zijn - ook al is dit in een ingerichte modulevariant (IMV) waarvoor de cursist niet-financierbaar is - en moet het afgetopte (dus reëel betaalde) bedrag worden meegegeven. Dit reëel betaalde bedrag moet in dit geval kleiner zijn dan het tarief vermenigvuldigd met het aantal lestijden.

Naar boven

5. Worden de inschrijvingsgelden van niet financierbare cursisten meegerekend voor de plafondberekening?

De berekening van het gederfde inschrijvingsgeld wegens plafondoverschrijding gebeurt alleen op basis van de IMV waarvoor de cursist financierbaar is. Indien de indicatie ‘plafond overschreden’ is aangevinkt in een  IMV waar de cursist niet-financierbaar is, dan wordt er bij de berekening van de gederfde inschrijvingsgelden toch met deze indicatie rekening gehouden. Ook wanneer een deel van het betaalde inschrijvingsgeld is gelinkt aan een IMV waar de cursist niet-financierbaar is, wordt hiermee rekening gehouden. Dit betekent dat er geen correcties i.v.m. het betaalde inschrijvingsgeld of de indicatie ‘plafond overschreden’ moeten worden gezonden wanneer een cursist door de verificateur of door het centrum op niet-financierbaar wordt gezet.

Naar boven

6. Welk bedrag moet ik ingeven als het plafond overschreden is?

Bij overschrijding van het plafond (decreet volwassenenonderwijs Art 190 §2) vult men het werkelijk betaalde bedrag in.

Naar boven

7. Hoe moet ik het verminderd inschrijvingsgeld in DAVINCI registreren voor de cursisten in het lineair HBO die vrijstelling genieten voor bepaalde vakken?

Voor de cursisten die geen volledig leerjaar volgen omdat ze vrijstelling genieten ga je als volgt te werk: U vinkt het attribuut ‘Plafond Lineair HBO’ aan zelfs als dit plafond niet bereikt is. Zo kan je het reëel betaalde, verminderde inschrijvingsgeld doorsturen. Om het aantal lesurencursist exact te kunnen berekenen is het echter noodzakelijk dat we ook beschikken over het aantal lestijden waarvan de cursist vrijgesteld is. Daarvoor gebruik je het veld ‘Extra informatie over de plaatsing’. Hierin vul je dat aantal vrijgestelde lestijden in, enkel als een getal.

Naar boven

8. Hoe wordt het fotomoment bepaald?

Het fotomoment is het moment waarop de door het centrum geregistreerde gegevens gefixeerd worden met het oog op de berekening van de lesurencursist i.f.v. financiering/subsidiëring. Het wordt bepaald door het wijzigingsmoment toe te voegen aan het registratiemoment.

Naar boven

9. Komt een afgelaste cursus nog in aanmerking voor financiering?

Neen, een IMV die afgelast wordt komt niet meer in aanmerking voor het berekenen van de ‘Lesurencursist’. Dit is ook het geval wanneer de cursus afgelast wordt na het registratiemoment. Als cursisten verklaard hebben niet meer te zullen deelnemen, dan moeten zij uitgeschreven worden. Als cursisten niet opdagen dan moet hun participatiestatus als ‘Afwezig’ of ‘Verantwoord afwezig’ geregistreerd worden. Een IMV waarin alle cursisten uitgeschreven zijn moet niet afgelast worden.

Naar boven