Financieringsrapport

Het financieringsrapport geeft de financieringsstatus per IMV in DAVINCI weer. AHOVOKS bezorgt het rapport via Mijn Onderwijs aan de centra.

Het financieringsrapport bevat 3 tabbladen:

 

Tabblad 1: Geaggregeerd CVO

Kolom Uitleg Bijkomende uitleg
INSTELLINGS_NUMMER Instellingsnummer van het centrum of fusiecentrum   
OPLEIDINGSGEBIED Naam van het opleidingsgebied  
AANTAL_GEREALISEERDE_LUC Som van aantal fin. cursisten x aantal LT volgens OP en volgens type traject per opleidingsgebied (totaal aantal LUC/opleidingsgebied)  
AANTAL_GEWOGEN_FINANCIERINGSPUNTEN_GESLAAGD Som van aantal gewogen financieringspunten voor 20%  bij benadering juist (afronding) Som kolom AD tabblad cursist 
AANTAL_GEWOGEN_FINANCIERINGSPUNTEN_INGESCHREVEN Som van aantal gewogen financieringspunten voor 80%  bij benadering juist (afronding) Som kolom AE tabblad cursist 
KWALIFICATIEBONUS Som van de kwalificatiebonus per opleidingsgebied (som kolom N tabblad kwalificatiebonus) Som kolom N tabblad kwalificatiebonus 

 

Tabblad 2: Kwalificatiebonus

Kolom Uitleg
INSTELLINGSNUMMER Instellingsnummer van het centrum  
NAAM_OPLGEBIED Naam van het opleidingsgebied
CODE_OPLEIDING Code van de opleiding in DAVINCI
NAAM_OPLEIDING Naam van de opleiding volgens het goedgekeurde opleidingsprofiel
CODE_OPLEIDINGSVARIANT Code van de opleidingsvariant in DAVINCI
NAAM_OPLEIDINGSVARIANT Naam van de opleidingsvariant volgens het goedgekeurde opleidingsprofiel (standaard, verkort, verlengd)
INSZ INSZ-nummer van de unieke persoon in DAVINCI
FAMILIENAAM Familienaam van de cursist 
VOORNAAM Voornaam van de cursist 
STUDIEBEWIJSTYPE Type studiebewijs (certificaat of diploma SO)
AANTAL_LESTIJDEN Aantal lestijden volgens het goedgekeurd opleidingsprofiel
EERSTE_STUDIEBEWIJS_OPLEIDING Eerste keer dat de cursist dit studiebewijs heeft behaald (1 = Ja, 0= Nee, enkel 1 komt in aanmerking voor een kwalificatiebonus)
FINANCIERBARE_PLAATSING Minstens één financierbare plaatsing voor een ingerichte modulevariant in dit kalenderjaar (1 = Ja, 0= Nee, enkel 1 komt in aanmerking voor een kwalificatiebonus)
KWALIFICATIEBONUS 0,20 x het aantal lestijden van de opleiding zoals vermeld in het opleidingsprofiel
TOEKENNINGSDATUM De geregistreerde toekenningsdatum van het studiebewijs in DAVINCI

  

 

Tabblad 3: Cursist

Kolom Uitleg Bijkomende uitleg
TIJDSTIP_OP Tijdstip waarop de financieringsmotor van DAVINCI de berekening van de financieringspunten heeft uitgevoerd  
INSTELLINGS_NUMMER Instellingsnummer van het centrum   
INSTELLING Naam van de instelling   
REFERTE_PERIODE Refertejaar (=Kalenderjaar)  
AANVANG_DATUM Aanvangsdatum van de ingerichte modulevariant   
EIND_DATUM Einddatum van de ingerichte modulevariant   
REGISTRATIE_MOMENT Registratiemoment (1/3 moment) van de ingerichte modulevariant  
FOTOMOMENT Fotomoment van de ingerichte modulevariant   
CURSUS_CODE De unieke code die door de centrumsoftware aan een ingerichte  modulevariant wordt toegekend   
COMMUNICATIE_CODE Code die door de centrumsoftware wordt toegekend om aan te duiden of ingerichte modulevarianten geclusterd zijn   
FINANCIERINGSBRON De financieringsbron van de ingerichte modulevariant (decretaal, gemengd,…)  
CODE_OPLEIDINGSGEBIED Code van het opleidingsgebied in DAVINCI in DAVINCI  
OPLEIDINGSGEBIED Naam van het opleidingsgebied   
CODE_OPLEIDING Code van opleiding in DAVINCI  
OPLEIDING Naam van de opleiding volgens het goedgekeurde opleidingsprofiel  
MODULECODE Code van de module in DAVINCI  
MODULENAAM De naam van module volgens het goedgekeurd opleidingsprofiel   
MODVARCODE Code van de module in DAVINCI gekoppeld aan het type traject (verlengd, verkort of standaard)  
MODULE_TYPE Type traject van de module (standaard, verkort of verlengd)  
CODE_LESPLAATS Code van de lesplaats in DAVINCI  
LESPLAATS_ADRES Adres van de lesplaats waar de ingerichte modulevariant wordt ingericht  
CODE_VPL Code van de vestigingsplaats in DAVINCI  
VESTIGINGSPLAATS Naam van de gemeente waar de ingerichte modulevariant wordt ingericht   
PLAATSING_OBJECT_ID Unieke sleutel van de plaatsing aangemaakt door DAVINCI  
INSZ INSZ-nummer van de unieke persoon in DAVINCI  
NAAM Familie- + voornaam van de cursist   
FINANCIERBARE_INSCHR De financierbaarheid van de plaatsing (1 : financierbaar, 0 : niet-financierbaar) Niet-financierbaar: 
  • Niet ingeschreven op registratiemoment (kolom AX en AY moet 1 zijn om in aanmerking te komen).
  • Financieringsbron komt niet in aanmerking voor financiering.
  • Geschrapt omwille van niet-conformiteit.

Gevolg : Niet-financierbare plaatsingen genereren geen financieringspunten op zowel in- als output 

AANTAL_ONGEWOGEN_FINANCIERINGSPUNTEN Aantal lestijden van de module volgens het goedgekeurde opleidingsprofiel en het type traject   
GEWOGEN_FINANCIERINGSPUNTEN_OMKADERING Ongewogen financieringspunten x (0,9 x centrumkenmerken + 0,1 x cursistenkenmerken) per plaatsing Som van AD en AE 
GEWOGEN_FINANCIERINGSPUNTEN_GESLAAGD (Ongewogen financieringspunten x (0,9 x centrumkenmerken + 0,1 x cursistenkenmerken) per plaatsing) x 0,20 Resultaatdatum in referteperiode = 1 
GEWOGEN_FINANCIERINGSPUNTEN_INGESCHREVEN (Ongewogen financieringspunten x (0,9 x centrumkenmerken + 0,1 x cursistenkenmerken) per plaatsing) x 0,80 Registratiemoment in refertperiode = 1
GEWOGEN_FINANCIERINGSPUNTEN_WERKING Aantal gewogen financieringspunten x coëff. Infrastr. Dure studiegebieden x coëff. Aantal deelgemeenten  
GEWOGEN_FINANCIERINGSPUNTEN_WERKING_GESLAAGD (Aantal gewogen financieringspunten x coëff. Infrastr. Dure studiegebieden x coëff. Aantal deelgemeenten) x 0,20  
GEWOGEN_FINANCIERINGSPUNTEN_WERKING_INGESCHREVEN (Aantal gewogen financieringspunten x coëff. Infrastr. Dure studiegebieden x coëff. Aantal deelgemeenten) x 0,80  
BEVOLKINGSDICHTHEID_VP Bevolkingsdichtheid (aantal inwoners per km2) van de gemeente waar de lesplaats van de module ligt (gegevens 31/12 van het kalenderjaar volgens Statbel)  
COËF_BEVOLKINGSDICHTHEID Afhankelijk van de bevolkingsdichtheid (bevolkingsdichtheid kleiner of gelijk aan 300 = 1,1)  
AANTAL_DEELGEMEENTEN Aantal vestigingsplaatsen waar in de referteperiode lesgegeven geweest is (bij de steden Brugge, Gent, Antwerpen, Brussel worden ook de deelgemeenten in rekening gebracht)  
COËF_AANTAL_DEELGEMEENTEN Coëfficiënt van het aantal deelgemeenten (zie decreet vwo)  
COËF_GEM_KLASGROOTTE Coëfficiënt van de klasgrootte van de opleiding (zie decreet vwo) Opleidingen die in kleinere groepen moeten gegeven worden, worden zwaarder gewogen
COËF_MAATSCHAPPELIJK_BELANG Coëfficiënt van het maatschappelijke belang van de opleiding Opleidingen met een groter maatschappelijk belang, worden zwaarder gewogen 
COËF_STRUCT_KNELPUNTKAR Coëfficiënt van de opleiding in kader van een knelpuntenberoep (zie decreet vwo) Opleidingen die leiden naar een beroep met een knelpuntkarakter worden zwaarder gewogen
COËF_CENTRUM_GROOTTE Coëfficiënt van de centrumgrootte (zie decreet vwo) Grotere centra worden zwaarder gewogen, vanaf een bepaalde grootte loopt dit wel terug 
COËF_PENINTENTIAIRE_INST Coëfficient van de penitentiaire instelling (Gevangenis = 1,4 )  
COËF_DIPLOMA_SO Coëfficiënt diploma Secundair onderwijs (ja = 1, nee = 2,5)  
COËF_ARBEIDSSTATUUT Coëfficiënt arbeidsstatuut (Werkzoekend = 1,5, Niet-werkzoekend = 1)  
COËF_INFRA_DURE_STUDIEGEB Coëfficiënt infrastructureel dure studiegebieden (zie decreet vwo)  
REGMOMENT_IN_REFERTEPERIODE Registratiemoment van de ingerichte modulevariant valt in het kalenderjaar (1 = ja, 0 = nee, enkel 1 genereert financieringspunten voor inschrijvingen) Het is niet noodzakelijk dat de inschrijving en het resultaat van de plaatsing in hetzelfde kalenderjaar vallen. 
Ja (1) betekent dat het registratiemoment van de ingerichte modulevariant van de plaatsing binnen de referteperiode valt en dat de plaatsing voor de inputfinanciering in aanmerking komt. 
RESULTAATD_IN_REFERTEPERIODE De resultaatdatum van de plaatsing valt binnen de referteperiode (1 = ja, 0 = nee, enkel 1 genereert genereert financieringspunten voor slagen) Het is niet noodzakelijk dat de inschrijving en het resultaat van de plaatsing in hetzelfde kalenderjaar vallen. 
Ja (1) betekent dat de resultaatdatum van de plaatsing binnen de referteperiode valt en dat de plaatsing voor de outputfinanciering in aanmerking komt.
RESULTAATD_TIJDIG_GEREGIST De resultaatdatum van de plaatsing tijdig geregistreerd (1 = ja, 0 = nee, enkel 1 genereert genereert financieringspunten voor slagen) Ja betekent dat het resultaat uiterlijk 60 dagen na einde referteperiode (kalenderjaar) waarover dit rapport gaat geregistreerd is. Enkel Ja (1) komt in aanmerking voor de financiering.
GEREGISTREERD_OP_FOTOMOMENT Plaatsing werd geregistreerd voor/op fotomoment (1 = ja, 0 = nee, enkel 1 genereert financieringspunten)  
INGESCHR_REGISTRATIEMOMENT De inschrijving van de cursist is voor het registratiemoment van de ingerichte modulevariant (1 = ja, 0 = nee,  enkel 1 genereert financieringspunten)