Foutboodschappen in DAVINCI

1. Wanneer krijg ik de eventuele foutboodschappen van mijn zending terug?

DAVINCI geeft de centrumsoftware in realtime eventuele foutboodschappen terug. Afhankelijk van de implementatie kan de centrumadministratie eveneens onmiddellijk foutboodschappen ontvangen. Gegevens die niet conform zijn aan de DAVINCI specificaties worden in DAVINCI niet verwerkt. Deze foutmeldingen zijn in de eerste plaats wel bedoeld voor de leverancier en zijn veelal te vermijden door de toepassing te conformeren aan de DAVINCI-analyse.

Naar boven

2. Waar vind ik de verklaring voor de foutboodschappen?

Je kan ze raadplegen op: Foutboodschappen (xlsx, 3 bladen) (642 kB) .

Naar boven

3. Ik krijg foutmeldingen over opleidingsbevoegdheid als ik bepaalde acties onder die opleiding wil verrichten (inrichten, plaatsing, enz.) Nochtans hebben we wel degelijk onderwijsbevoegdheid voor die opleiding. Wat is het probleem?

Er zijn enkele omstandigheden waaronder dit zich kan voordoen. Hier behandelen we het meest voorkomend geval.

Je krijgt een boodschap over het ontbreken van opleidingsbevoegdheid als de einddatum van een  IOV niet  overeen stemt met de einddatum van de OV. Als einddata van OV’s wijzigen dan geeft DAVINCI dit mee in het taxonomiebestand. Dit bestand wordt door DAVINCI ter beschikking gesteld van de softwareleveranciers. Afhankelijk van de centrumsoftware worden de einddata van de IOV’s automatisch gewijzigd of moeten zij door de centrummedewerkers manueel gewijzigd worden.

Naar boven