Functiebeschrijving en evaluatie

Voor welke personeelsleden stel je een functiebeschrijving op? Hoe stel je ze op? Wie ondertekent de functiebeschrijving? Wat staat erin?

Hoe evalueer je een personeelslid? Wie zijn de evaluatoren? Hoe verloopt het evaluatieproces?