G-coach in beroepsopleidingen

Het Centrum voor Taal en Onderwijs (Leuven) en het Centrum voor Basiseducatie (Leuven Hageland) werkten een duidelijk en eenduidig model voor de organisatie van geïntegreerde geletterdheidstraining uit: de G-coach in beroepsopleidingen:

Vaak willen werkzoekenden hun kansen op de arbeidsmarkt vergroten door een beroepsopleiding te volgen, maar ontbreken ze voldoende geletterdheidvaardigheden om de beroepskwalificaties te behalen. Ze denken niet altijd onmiddellijk aan het volgen van NT1-, wiskunde of ICT-lessen in de basiseducatie.

Ook neemt slechts 17% van de Vlaamse werklozen deel aan één of andere vorm van formeel leren in het volwassenenonderwijs. Zo ontstond het idee dat de bereidheid van laaggeletterden om hun geletterdheidvaardigheden te verbeteren, veel groter kan zijn wanneer het werken aan geletterdheid wordt geïntegreerd in de beroepsopleiding.