Gebruik persoonsgegevens van cursisten

Alleen met toestemming van de privacycommissie

Als een overheidsinstantie persoonsgerelateerde gegevens wil opvragen, delen of verwerken, dan moet ze daarvoor gemachtigd zijn door de bevoegde privacycommissies:

  • Het Sectoraal Comité van het Rijksregister voor de verwerking van de gegevens uit het Rijksregister
  • Het Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid voor de verwerking van gegevens verkregen via de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid (KSZ)
  • De Vlaamse Toezichtcommissie voor de verwerking en het delen van gegevens tussen Vlaamse overheidsinstanties

De privacycommissies beoordelen of de opgevraagde persoonsgegevens niet buitenproportioneel zijn en of er voldoende reden is om ze op te vragen. Die reden moet verankerd zijn in de regelgeving van de instantie die de gegevens opvraagt.

Machtigingen in het kader van DAVINCI

DAVINCI is de databank met gegevens over cursisten, bijgehouden door het Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs, Kwalificaties en Studietoelagen (AHOVOKS).

Machtigingen voor AHOVOKS, afdeling Volwassenenonderwijs

De afdeling Hoger en Volwassenenonderwijs van AHOVOKS is gemachtigd om gegevens van cursisten te verwerken. Lees de modaliteiten van de gegevensraadpleging in de machtigingsverslagen:

Machtigingen voor andere overheidsinstanties om cursistgegevens uit DAVINCI te raadplegen en te verwerken

De afdeling Hoger en Volwassenenonderwijs van AHOVOKS is gemachtigd om gegevens van cursisten te delen met andere overheidsinstanties. Lees de modaliteiten van de gegevensraadpleging in de machtigingsverslagen: