Gedetailleerd registratierapport

Het gedetailleerd registratierapport is een weergave van de financieringsgegevens per cursist zoals geregistreerd door de centrumsoftware in DAVINCI.  Het is een weergave van de geregistreerde gegevens op actuele datum, dus niet op fotomoment. AHOVOKS bezorgt het rapport via Mijn Onderwijs aan de centra. Met het rapport kan je controleren of de gegevens die in DAVINCI aanwezig zijn over cursisten, overeenstemmen met de gegevens in de centrumsoftware.

 

Inhoud van het gedetailleerd regsistratierapport

IMV_OBJECT_ID Unieke sleutel van een ingerichte modulevariant aangemaakt door DAVINCI
INSTELLINGS_NUMMER Instellingsnummer van het centrum 
VERKORTE_NAAM Naam van het centrum 
OPL_CODE Code van de opleiding in DAVINCI
OPLEIDING De naam van de opleiding volgens het goedgekeurde opleidingsprofiel
OPLVAR_CODE Code van de opleiding in DAVINCI gekoppeld aan het type traject (verlengd, verkort of standaard)
OPLEIDINGSVARIANT Naam van de opleiding in DAVINCI gekoppeld aan het type traject (verlengd, verkort of standaard)
TRAJECT_OPL Type traject van de opleiding (verkort, verlengd of standaard)
MODULECODE Code van de module in DAVINCI
MODULE De naam van de module volgens het goedgekeurde opleidingsprofiel
MODULEVARIANTCODE Code van de module in DAVINCI gekoppeld aan het type traject (verlengd, verkort of standaard)
TRAJECT_MOD Type traject van de module (verkort, verlengd of standaard)
SOORT_ONDERWIJS Organisatievorm van de module (contact-, gecombineerd onderwijs of Individuele Arbeidservaring (stage))
VERIFICATIETOESTAND Toestand die door AHOVOKS aan de IMV wordt toegekend (bv. effectief geverifieerd, gelijk aan geverifieerd,….)
LESPLAATS Code van de lesplaats in DAVINCI
LESPLAATS_NAAM Naam van de lesplaats 
LESPLAATS_ADRES Adres van de lesplaats 
CURSUS_CODE De unieke code die door de centrumsoftware aan een ingerichte  modulevariant wordt toegekend 
COMMUNICATIE_CODE Code die door de centrumsoftware wordt toegekend om aan te duiden of ingerichte modulevarianten geclusterd zijn 
LES_TIJDEN_INSCHRIJVINGS_GELD Lestijden van de module  die in aanmerking komen voor de berekening van het inschrijvingsgeld
LESTIJDEN_AFSTANDSONDERWIJS Aantal lestijden die volgens het centrum doorgaat in afstandsonderwijs
AANVANGS_DATUM De aanvangsdatum van de ingerichte modulevariant 
EIND_DATUM De einddatum van de ingerichte modulevariant 
REGISTRATIE_MOMENT Het registratiemoment (1/3 moment) van de ingerichte modulevariant
FOTOMOMENT Het fotomoment van de ingerichte modulevariant
FINANCIERBAAR_VOLGENS_CENTRUM Financierbaar volgens centrum 
PLAATSINGSSTATUS De plaatsingsstatus van de cursist (ingeschreven, toegewezen, gereserveerd)
INSCHRIJVINGS_DATUM De inschrijvingsdatum van de cursist 
OPGEGEVEN_INSZ INSZ-nummer geregistreerd volgens het centrum 
INSZ_UNIEKE_PERSOON Huidige INSZ-nummer van de unieke persoon in DAVINCI
FAMILIE_NAAM Familienaam van de cursist 
VOORNAAM Voornaam van de cursist 
GEBOORTEDATUM Geboortedatum van de cursist 
ADRES Adres van de cursist 
NATIONALITEIT Nationaliteit van de cursist 
TARIEF Het tarief inschrijvingsgeld waarmee de cursist is geregistreerd 
ARBEIDSSTATUUT Het arbeidsstatuut waarmee de cursist is geregistreerd (Werkzoekend in een traject, niet-werkzoekend, ….)
DIPLOMA_SECUNDAIR Het diplomastatuut waarmee de cursist is geregistreerd (diploma SO in LED, diploma SO en Geen diploma secundair onderwijs o.b.v. Verklaring op eer)
DERDEBETALER Derdebetaler geregistreerd in DAVINCI (Opleidingscheques, Sociale huurwet, Brussel NT2,…)
INSCHRIJVINGS_GELD Geregistreerd inschrijvingsgeld door centrum
PLAATSING_AUDIT_CREATIEDATUM De datum waarop de plaatsing werd geregistreerd in DAVINCI
GEANNULEERD 0 : het gegeven werd door het centrum niet geannuleerd; 1 : het gegeven werd door het centrum geannuleerd
REGIST_PERS_AUDIT_CREATIEDAT De datum waarop de persoon werd geregistreerd in DAVINCI

 

Mogelijke controles op basis van het gedetailleerd registratierapport

Je kan zelf controleren of de gegevens die je geregistreerd hebt, correct zijn. Je vindt hier een overzicht van de controles die je kan uitvoeren en welke kolom uit het gedetailleerd registratierapport je daarvoor kan gebruiken.

Controle Welke kolom in gedetailleerd registratierapport
Is elke plaatsings met de juiste plaatsingsstatus geregistreerd in DAVINCI?  
Is elke plaatsing met het juiste tarief, arbeidsstatuut en Diploma SO geregistreerd? Kolom AA

Is het statuut 'Werkzoekend (kolom AJ) gekoppeld aan een volledige vrijstelling van inschrijvingsgeld?

Kolom AJ + AI
Is de combinatie 'opleiding Aanvullende Algemene Vorming' + 'Verklaring op eer geen diploma SO' geregistreerd met een volledige vrijstelling van inschrijvingsgeld? Kolom E + AK + AI

 

Extra informatie