Geletterdheid bij jongeren

Jongeren moeten de nodige geletterdheidsvaardigheden ontwikkelen om op een kritische, maatschappelijk betrokken, verantwoorde, autonome, creatieve en verdraagzame manier te kunnen participeren aan de samenleving.

Uit het PIAAC onderzoek blijkt dat bijna 1 op de 10 jongeren (16-25 jaar) laaggeletterd is. Daarom is aandacht voor geletterdheidsvaardigheden zeer belangrijk op school.

Naar boven

Tools, tips en lesmateriaal

Vind hieronder tools, tips en lesmateriaal om de geletterdheid bij jongeren te versterken.

Naar boven

G-kracht

Het Centrum voor Taal & Onderwijs ontwikkelde de ‘G-kracht’ als methode om in de klaspraktijk geïntegreerd in te zetten op geletterdheidsvaardigheden.

Naar boven

Eindtermen basisgeletterdheid

De eindtermen willen kwaliteitsvol en actueel onderwijs voor elke leerling garanderen. Ze bepalen wat leerlingen minimaal moeten kennen en kunnen en wat noodzakelijk is om stevig met beide voeten in de samenleving te staan.

Nieuw zijn onder andere de eindtermen basisgeletterdheid. Die eindtermen basisgeletterdheid (Nederlands, wiskunde, digitale en financiële competenties) moeten door iedereen afzonderlijk bereikt worden op het einde van de eerste graad in het secundair onderwijs.

Vind meer informatie over de nieuwe eindtermen.

Naar boven


Extra informatie

Verwante pagina's

Websites

Documenten