Geletterdheid bij werkzoekenden en werkenden

12% van alle werkenden en werkzoekenden kampen met geletterdheidsuitdagingen. Het is belangrijk om ook op de werkvloer aandacht te schenken aan geletterdheid.

Geletterdsheidbouwstenen voor lokale besturen

De educatieve bouwstenen zijn thematische bundelingen van noodzakelijke geletterdheidsvaardigheden voor medewerkers van lokale besturen op niveau E en D (bv. veiligheid, gezondheid en hygiëne). Bouwstenen geven besturen de mogelijkheid een eigen combinatie te maken in functie van de meest geschikte opleiding voor hun medewerkers:

Naar boven

Geletterdheid op de werkvloer

Brochures, instrumenten en methodes om laaggeletterdheid op de werkvloer te detecteren en om geletterdheid bij werknemers te verhogen:

Toolbox

In de toolbox vind je goede praktijken, informatie, hulpmiddelen en tips over geletterdheid, geletterdheidsondersteuning en eenvoudige communicatie. Zowel voor bedrijven als voor opleiders.

Naar boven

 


Extra informatie

Verwante pagina's