Geletterdheid in centra voor volwassenenonderwijs (CVO)

In Vlaanderen is het volwassenenonderwijs goed uitgebouwd. Toch nemen relatief weinig volwassenen hieraan deel. Onderzoek toont dat de meerderheid van de deelnemers aan levenslang leren hooggeschoold is. Veel potentiële cursisten kiezen dus niet voor CVO. Daarnaast stellen we vast dat veel mensen tegen (leer)drempels botsen.

Download het onderzoek: pdf bestandLevenslang leren: participeert iedereen wel in gelijke mate? (pdf, 8 p.) (934 kB)

Geletterdheidsmodules (L-modules)

De overheid stimuleert de aandacht voor geletterdheid in de centra voor volwassenenonderwijs. Zo werden in 2016 de geletterdheidsmodules (L-modules) goedgekeurd voor de diplomagerichte opleidingen van het secundair volwassenenonderwijs. Die L-modules zijn een bruikbaar instrument voor de centra voor volwassenenonderwijs. Ze worden in de programmatie van de opleidingen opgenomen.

In elke geletterdheidsmodule worden een aantal competenties geoefend op het vlak van taal (lezen, schrijven, spreken, luisteren en interactie) en leren leren. Cursisten met geletterdheidsnoden kunnen dankzij de geletterdheidsmodules een aantal competenties verbeteren die noodzakelijk zijn om de opleidingen van de centra voor volwassenenonderwijs vol te houden en te slagen. Zo verhogen de kansen van cursisten om een traject met succes te doorlopen in het volwassenenonderwijs.

Lees meer over de geletterdheidsmodules (L-modules).

Geletterdheidsmodules bij de diplomagerichte opleidingen van het secundair volwassenenonderwijs: pdf bestandGeletterdheidsmodules​ of L-modules (pdf, 19 p.) (470 kB)

Naar boven

Doorstroom van cursisten

Het is belangrijk dat cursisten binnen het volwassenenonderwijs goed hun weg vinden naar het meest geschikte aanbod. Daarom is aandacht voor de doorstroom van cursisten tussen de verschillende aanbodverstrekkers heel belangrijk. 

De centra voor basiseducatie en de centra voor volwassenenonderwijs zijn aangewezen partners. Wederzijdse doorstroom van cursisten moet gefaciliteerd kunnen worden. Zo krijgen volwassenen de kans om een traject met de nodige ondersteuning te volgen.

Het project Doorstroom werkte zowel een visie op wederzijdse doorstroom van cursisten als aanbevelingen en instrumenten om de doorstroom te ondersteunen uit. 

De stuurgroep volwassenenonderwijs bouwde het project Doorstroom uit, in samenwerking met de Pedagogische begeleidingsdiensten van het volwassenenonderwijs en Vocvo (Vlaams Ondersteuningscentrum voor het volwassenenonderwijs).

Lees meer over het project Doorstroom.

Documenten

 

Naar boven


Extra informatie

Verwante pagina's

Websites