Geletterdheid in steden en gemeenten

Een lokaal geletterdheidsbeleid is belangrijk en efficiënt. Doordat gemeenten dichtbij de burger staan, kunnen ze snel en gemakkelijk inspelen op de lokale noden.

Instrumenten voor een lokaal geletterdheidsbeleid

Geletterdheidsbouwstenen voor lokale besturen

De educatieve bouwstenen zijn thematische bundelingen van noodzakelijke geletterdheidsvaardigheden voor medewerkers van lokale besturen op niveau E en D (bv. veiligheid, gezondheid en hygiëne). Bouwstenen geven besturen de mogelijkheid een eigen combinatie te maken in functie van de meest geschikte opleiding voor hun medewerkers: