Gezamenlijke opleidingen

 

Welke opleidingen?

Gezamenlijke opleidingen kunnen opgezet worden voor zowel financierbare opleidingen, als ook niet-financierbare. Voor de financierbare opleidingen worden de gegevens zowel voor de berekening van de financiering als voor rapportering gebruikt. Voor de niet-financierbare zijn deze gegevens van belang voor rapportering.

Het moet gaan om een gezamenlijke georganiseerde opleiding overeenkomstig art. II.171 van de Codex Hoger Onderwijs, die leidt tot een gezamenlijk diploma. Alleen in dat geval kunnen we, overeenkomstig  art. III.27 van de Codex, een verdeelsleutel toepassen in de financiering. Door de toepassing van de verdeelsleutel kan onafhankelijk van welke instelling de gegevens registreert, toch de voorziene verdeling voor de financiering, maar ook voor de statistische gegevens, gebeuren.

In DHO 2.0 worden gezamenlijke opleidingen opgezet als een aparte opleidingsvariëteit die meer dan één aanbiedende instelling heeft. Voor iedere aanbiedende instelling kunnen we de toepasselijke verdeelsleutel voor de financiering historisch bijhouden.

Een overzicht van de huidige gezamenlijke opleidingen is beschikbaar via de DHO 2.0-taxonomie. Alle bestaande gezamenlijke opleidingen zijn overgenomen in DHO 2.0.

 

Benodigde gegevens

Om een gezamenlijke opleiding te kunnen opzetten, heeft AHOVOKS volgende gegevens nodig:

  • De overeenkomst over de gezamenlijke organisatie van de opleiding
  • Participerende instellingen
  • Participerende opleidingen
  • De verdeelsleutel voor de middelen
  • De wijze van invoeren van de gezamenlijke opleiding (geleidelijk jaar na jaar, of meteen voor de volledige opleiding) en de start- en einddata

Verdeelsleutels

Artikel III.27. van de Codex Hoger Onderwijs voorziet dat het aantal studiepunten voor de berekening van de onderwijssokkel en het aantal financieringspunten voor de berekening van het variabel onderwijsdeel die gegenereerd zijn door een gezamenlijke opleiding, worden verdeeld onder de participerende instellingen.

De verdeling gebeurt overeenkomstig de verdeelsleutel die opgenomen is in de samenwerkingsovereenkomst. De verdeelsleutel moet een geheel getal zijn en bevat dus geen cijfers na de komma.

 

Procedure

Wil je een gezamenlijke opleiding inrichten, bezorg dan het aanvraagformulier (docx, 3 p.) (895 kB) aan AHOVOKS door het te mailen aan dho@vlaanderen.be. Je bezorgt een aanvraagformulier in volgende gevallen:

  • Je wil een nieuwe gezamenlijke opleiding inrichten.
  • Je wil wijzigen aanbrengen aan een gezamenlijke opleiding of de verdeelsleutels.

Je vult 1 formulier in per gezamenlijke opleiding. Vul het formulier gezamenlijk in met alle participerende instellingen. Op basis van de gegevens in het formulier voorzien we in DHO 2.0 een nieuwe opleidingsvariëteit. De participerende instellingen kunnen volgens hun overeenkomst een ingerichte opleidingsvariëteit inrichten in de juiste vestiging en inschrijvingen registreren.

AHOVOKS dient uiterlijk voor de start van het academiejaar te beschikkingen over de nodige informatie om er voor dat academiejaar rekening mee te kunnen houden. Bezorg daarom het formulier uiterlijk 1 juli voorafgaand aan het academiejaar waarin je de gezamenlijke opleiding wil inrichten. Aanvragen die ons later, maar uiterlijk voor de start van het academiejaar, bereiken behandelen we vanaf de tweede helft van augustus.

Regelgeving en formulieren
Extra informatie
Contact
Databank Hoger Onderwijs