Gezocht: voorbeeldscholen en expertisecentra voor begeleiding van cognitief sterk functionerende leerlingen

  • 17 augustus 2020

Deadline: zondag 27 september 2020

In het schooljaar 2020-2021 gaat het project ‘Voorbeeldscholen voor de begeleiding van cognitief sterk functionerende leerlingen’ van start. Met wetenschappelijke ondersteuning en met een looptijd van maximaal 24 maanden.

De minister van Onderwijs lanceert een oproep bij scholen voor gewoon basisonderwijs, gewoon secundair onderwijs en wetenschappelijke expertisecentra om een projectvoorstel in te dienen tegen uiterlijk 27 september 2020. 

Elk schooljaar is er een totaalbudget van 500.000 euro beschikbaar. Zowel voor het schooljaar 2020-2021 als voor het schooljaar 2021-2022 is er 440.000 euro voorzien voor de scholen en 60.000 euro voor de expertisecentra.

Het project geeft uitvoering aan de beleidsintentie in het regeerakkoord 2019-2024 om oog te hebben voor zeer makkelijk lerenden, hoogbegaafden en uitzonderlijk hoogbegaafden.

Doel van het project: het beleid en de praktijk in scholen in beeld  brengen, verder ontwikkelen en breder verspreiden.

Meer informatie over de projectdoelstellingen, de aanvraag- en beslissingsprocedure: