Goede praktijken en inspiratie

Vind tips, tools, goede praktijken, les- en campagnemateriaal... om de geletterdheid te versterken en te ondersteunen.

Vind tips, tools, goede praktijken en lesmateriaal om te werken aan de geletterdheid van ouders en hun kinderen.

Vind tools, tips en goede praktijken om de geletterdheid van de werknemers te versterken.

Vind tips, tools en lesmateriaal om de geletterdheid bij jongeren te versterken.

Ontdek tools, tips en goede praktijken om de geletterdheid te verhogen en zo iemand meer sociaal-economische kansen te bieden.

Ontdek tools, tips en goede praktijken om te werken aan digitale geletterdheid en zoveel mogelijk mensen digitaal in te sluiten.

Hoe ondersteun en versterk je de geletterdheid van cursisten? Ontdek de geletterdheidsmodules en het project om de doorstroom van cursisten te faciliteren.

Er zijn 13 centra voor basiseducatie in Vlaanderen en Brussel. Zij willen de geletterdheid verhogen via onderwijs en vorming binnen het volwassenenonderwijs.

De G-coach is een didactisch concept voor geïntegreerde geletterdheidstrainingen in beroepsopleidingen.

Een lokaal geletterdheidsbeleid is belangrijk. Doordat gemeenten dichtbij de burger staan, kunnen ze snel en gemakkelijk inspelen op de lokale noden.