Geïntegreerd onderwijs

Gewoon, met begeleiding uit buitengewoon onderwijs

In het geïntegreerd onderwijs (gon) volgen leerlingen met een beperking de lessen in een school voor gewoon onderwijs.

Dat gebeurt met behulp van gon-begeleiding vanuit een school voor buitengewoon onderwijs. De begeleiding kan verschillende vormen aannemen:

  • Teamondersteuning voor leerkrachten
  • Een aantal uren hulp voor het kind zelf
  • Aanmaak van specifiek lesmateriaal
  • Ondersteuning aan de ouders

De ouders, de leerling, de school voor gewoon onderwijs en het CLB bespreken de specifieke onderwijsbehoeften van de leerling. Met de school voor buitengewoon onderwijs maken ze afspraken over de nodige begeleiding en hoe die zal verlopen. Dat alles leggen ze vast in een verslag.

Gewoon of aangepast leerprogramma

Er zijn 2 mogelijke vormen van gon-begeleiding.

Je kind volgt het gewone leerprogramma

Je kind moet dan volledig voldoen aan de toelatings- en overgangsvoorwaarden van het gewoon onderwijs. Het beschikt over een gemotiveerd verslag  met omschrijving van de specifieke behoeften en de nodige begeleiding.

Je kind volgt een individueel aangepast programma

In dat geval zijn de specifieke onderwijsbehoeften van je kind en de afspraken over de nodige begeleiding opgenomen in een verslag voor toegang tot het buitengewoon onderwijs.

Leerlingen met een verslag voor toegang tot het type basisaanbod moeten minstens 9 voorafgaande maanden voltijds buitengewoon onderwijs gevolgd hebben in hun type vooraleer zij gon-begeleiding kunnen krijgen.

Leerlingen met een verslag voor toegang tot type 2 kunnen in het gewoon onderwijs een individueel aangepast curriculum volgen: begeleiding inclusief onderwijs.