Herinschakeling

Herinschakeling in het kader van een re-integratieprocedure

Ben je vastbenoemd en verklaart je arts je definitief ongeschikt voor je job, dan kan je een aanvraag doen tot re-integratie in een andere functie.

Herinschakeling na een beslissing van Medex

Word je ter beschikking gesteld wegens ziekte, dan kan Medex beslissen dat je definitief ongeschikt bent voor je huidige job, maar nog wel geschikt voor een andere job.