Heropstart van de lessen op school: wie, waarom en hoe

De scholen moeten de kans krijgen om dit schooljaar nog alle leerlingen weer naar school te laten komen. Het gaat hier om een maximumscenario. Scholen bepalen echter zelf, binnen de aangepaste veiligheidsmaatregelen, welke uitbreiding voor hen haalbaar en doenbaar is, zowel qua leerjaren, timing als het aandeel onderwijstijd op school. Hierbij moet rekening gehouden worden met de beschikbaarheid van personeel en infrastructuur.


Je kan enkel herstarten als dat op een voldoende veilige manier kan (zie thema veiligheid van het draaiboek). Als je alle voorwaarden rond veiligheid kan naleven, wordt verwacht dat je de lessen hervat.

Wie start in het basisonderwijs?

Omdat lokale omstandigheden kunnen verschillen, krijg je de autonomie om zelf invulling te geven aan de uitbreiding van de lessen op je school, zowel qua aantal leerjaren, timing als het aandeel onderwijstijd op school.

De heropstart uitbreiden doe je alleen als dat voldoende veilig kan.

Als school bepaal je zelf hoe je de tijd invult wanneer leerlingen thuis zijn.

Kleuteronderwijs

Maximumscenario vanaf dinsdag 2 juni:

 • Het kleuteronderwijs kan voltijds heropstarten. Kleuters kunnen dus maximaal 5 lesdagen per week naar school. In scholen die voor dit scenario kiezen, vervalt uiteraard de dagopvang voor kleuters.

Lager onderwijs

Maximumscenario vanaf vrijdag 5 juni:

 • Volledige klassen kunnen voltijds heropenen. Leerlingen kunnen dus maximaal 5 lesdagen per week naar school. Daartoe versoepelen de afstandsregels in de klas: de perimetervoorwaarde van 4 m² per leerling vervalt.

Buitengewoon onderwijs

Het buitengewoon onderwijs kan in de mate van het mogelijke verder heropstarten naargelang de noden. Zij houden bij hun keuzes rekening met eventuele beperkingen op vlak van leerlingenvervoer.

Naar boven

Hoe start het basisonderwijs?

De heropstart uitbreiden doe je alleen als dat voldoende veilig kan. Als dat nodig is, actualiseer je de lokale risicoanalyse op basis van deze voorschriften:

Kleuteronderwijs

 • De volledige klasgroep wordt de contactbubbel, zonder maximumaantal leerlingen. Dezelfde bubbels behoud je tot het einde van het schooljaar. De bubbel geldt voor binnen- en buitenactiviteiten.  Tijdens speeltijden blijven kinderen zo veel mogelijk binnen hun eigen contactbubbel (klasgroep) spelen.
 • Je moet geen social distancing toepassen.
 • Mondmaskers voor personeelsleden zijn sterk aanbevolen bij contact met andere volwassenen (collega’s, ouders …).
 • Instappers kunnen ook mee starten in de klas.
 • Blijf handhygiëne toepassen.

Lager onderwijs

 • De volledige klasgroep wordt de contactbubbel, zonder maximumaantal leerlingen. Dezelfde bubbel wordt aangehouden tot het einde van het schooljaar. Hij geldt voor binnen- en buitenactiviteiten. Tijdens speeltijden blijven kinderen zo veel mogelijk binnen hun eigen contactbubbel (klasgroep) spelen. De klasbubbel kan met verschillende volwassenen contact hebben, maar probeer dat in de mate van het mogelijke te beperken.
 • Social distancing blijft wél essentieel tussen leerlingen en leraar, tussen leraren onderling en tussen leraren en ouders.
  • Tussen leraar en leerling moet nog steeds 1,5 m afstand zitten bij het lesgeven.
  • 1,5 m afstand houden blijft belangrijk bij het binnen- en buitengaan van de school en op andere plaatsen waar groepsvorming kan optreden (bv. sanitaire blokken).
 • Handhygiëne blijft heel belangrijk voor leerlingen en personeel.
 • Personeelsleden zijn verplicht om een mondmasker te dragen als ze zich tussen leerlingen door bewegen en bij elk contact met volwassenen. Plexiglas en faceshields gebruiken bij lesgeven vooraan in de klas blijft mogelijk.
 • Klaslokalen, gangen en leraarskamers moeten steeds goed geventileerd zijn.
 • Lessen en andere activiteiten in de open lucht genieten de voorkeur.

Naar boven

Wie start in het secundair onderwijs?

Gewoon onderwijs

Maximumscenario vanaf dinsdag 2 juni:

 • De leerlingen van het 2de en 4de jaar secundair kunnen, bovenop de laatstejaars die eerder al hervatten, maximaal 2 volle of 4 halve dagen per week naar school.
 • Leerlingen van het 1ste, 3de en 5de jaar gewoon secundair onderwijs nodig je enkele dagen (minstens 1 dag) uit op school, om samen het schooljaar volgens eigen invulling te kunnen afsluiten. Hetzelfde geldt voor leerlingen van het deeltijds beroepssecundair onderwijs die nog niet gestart zijn.
 • Tijdens deze afsluitende dag(en) is er zowel ruimte voor het psychisch en emotioneel welzijn van leerlingen als voor het voeren van een dialoog over hun leervorderingen en studieoriëntering. Je kan zelf invulling geven aan deze dag(en).

Omdat lokale omstandigheden verschillen, krijg je de autonomie om zelf invulling te geven aan de tweede fase zowel qua aantal leerjaren, moment van heropstart als de aandeel van onderwijstijd op school. Dit scenario blijft onveranderd voor de resterende weken van het schooljaar.

Als school bepaal je zelf hoe je de tijd invult wanneer leerlingen thuis zijn.

Buitengewoon onderwijs

Het buitengewoon onderwijs kan in de mate van het mogelijke verder heropstarten naargelang de noden. Zij houden bij hun keuzes rekening met eventuele beperkingen op vlak van leerlingenvervoer.

Naar boven

Hoe start het secundair onderwijs?

De heropstart uitbreiden doe je enkel als dat voldoende veilig kan. Als het nodig is, actualiseer je lokale risicoanalyse. De verplichtingen en adviezen van het draaiboek blijven gelden.

De principes van social distancing en contactbubbels blijven: 

 • Plaats leerlingen in een vast klaslokaal en in vaste groepen van maximaal 14 leerlingen.
 • Blijf de oppervlaktenormen van 4 m² per leerling en 8 m² per leraar handhaven.
 • Geef elke leerling een vaste zitplaats. (Enkel voor de praktijk- en kunstvakken maken de leerlingen gebruik van een ander praktijklokaal of atelier.)

Regelmatig handen wassen blijft essentieel.

Zowel personeelsleden als leerlingen dragen verplicht een mondmasker.
 

Naar boven

Waarom de keuze voor dit maximumscenario?

 • Er is tot nu toe geen bewijs dat kinderen de motor van de epidemie zijn. Integendeel, kinderen lijken minder getroffen te zijn door de epidemie en lijken ook minder besmettelijk te zijn.
 • Niet naar school gaan heeft ook een belangrijke impact op zowel de algemene, mentale als sociale ontwikkeling van kinderen en hun gezinnen. 
 • Ervaringen uit andere landen waar kleuter- en lagere scholen werden heropend -  met name Denemarken, dat zijn onderwijs al 4 weken geleden opende - leidde niet tot een significante heropleving van het virus. Ook in Nederland is het basisonderwijs onlangs heropend. De epidemiologische situatie is gunstiger in Denemarken en Nederland.
 • Een gefaseerde en goed gemonitorde heropening van meer klassen in het kleuter- en lager onderwijs gedurende de laatste weken van het schooljaar geeft belangrijke ervaringen en inzichten voor de voorbereiding van de heropstart van het komende schooljaar.
 • Vanaf 1 juli adviseerde de GEES positief om jeugdkampen te organiseren in bubbels met maximaal 50 kinderen, daarom is ook een versoepeling van de social distancing regels bij -12-jarigen mogelijk.

Naar boven


Extra informatie