Heropstart van de lessen op school

Scholen krijgen de kans om dit schooljaar nog alle leerlingen weer naar school te laten komen. Scholen bepalen echter zelf, binnen de aangepaste veiligheidsmaatregelen, welke uitbreiding haalbaar en doenbaar is, zowel qua leerjaren, timing als het aandeel onderwijstijd op school. Hierbij hou je rekening met de beschikbaarheid van personeel en infrastructuur.

Het volgende maximumscenario geldt voor het basis- en secundair onderwijs en voor het buitengewoon onderwijs: 

  • Alle kleuters kunnen vanaf 2 juni voltijds herstarten, zonder social distancing en met de klasgroep als contactbubbel.
  • Alle leerlingen lager onderwijs kunnen vanaf 5 juni voltijds herstarten, zonder social distancing en met de klasgroep als contactbubbel.
  • Alle leerlingen van het 2de en 4de jaar secundair kunnen vanaf 2 juni 2 volle of 4 halve dagen per week les krijgen op school met social distancing, contactbubbels van 14 leerlingen en mondmaskers.
  • Het buitengewoon onderwijs kan in de mate van het mogelijke verder heropstarten naargelang de noden. Zij houden bij hun keuzes rekening met eventuele beperkingen op vlak van leerlingenvervoer.