Heropstart van de lessen op school: informatie voor onderwijspersoneel

Vragen over de heropstart van de lessen op school beantwoordt het beleidsdomein Onderwijs en Vorming zo snel mogelijk. De antwoorden vind je op deze webpagina.


Heropstart: wanneer, wie, hoe en waarom?

De scholen moeten de kans krijgen om dit schooljaar nog alle leerlingen weer naar school te laten komen. Het gaat hier om een maximumscenario. Scholen bepalen echter zelf, binnen de aangepaste veiligheidsmaatregelen, welke uitbreiding voor hen haalbaar en doenbaar is, zowel qua leerjaren, timing als het aandeel onderwijstijd op school. Hierbij moet rekening gehouden worden met de beschikbaarheid van personeel en infrastructuur.

Het volgende maximumscenario geldt voor het basis- en secundair onderwijs en voor het buitengewoon onderwijs: 

 • Alle kleuters kunnen vanaf 2 juni voltijds herstarten zonder social distancing en met de klasgroep als contactbubbel.
 • Alle leerlingen uit het lager onderwijs kunnen vanaf 5 juni voltijds herstarten zonder social distancing en met de klasgroep als contactbubbel.
 • Alle leerlingen van het 2e en 4e jaar secundair kunnen vanaf 2 juni 2 volle of 4 halve dagen per week les krijgen op school met social distancing, contactbubbels van 14 leerlingen en mondmaskers.
 • Het buitengewoon onderwijs kan in de mate van het mogelijke verder heropstarten naargelang de noden. Zij houden bij hun keuzes rekening met eventuele beperkingen op vlak van leerlingenvervoer.

Naar boven

Hoe maak en behoud je contactbubbels?

 • Maak en behoud contactbubbels door vaste groepen van een 10-tal leerlingen te vormen (maximum 14 leerlingen).
 • Dit betekent meestal dat je je klasgroep moet halveren.
  Voorzie voor elke groep een vast klaslokaal en een vaste plek voor elke leerling.
 • Houd contactbubbels zoveel mogelijk gescheiden.

Naar boven

Hoe zorg je voor voldoende afstand (social distancing)?

 • Contactbubbels op school zo veel mogelijk gescheiden houden, is prioritair.
 • Zorg voor contactbubbels met vaste groepen. Uit recent wetenschappelijk onderzoek blijkt dat kinderen niet de motor zijn van de verspreiding van het virus.
  • In het secundair onderwijs: contactbubbels van een 10-tal leerlingen met een maximum van 14 leerlingen
   • Met een minimumoppervlakte van 4m² per leerling en 8m² per leraar in het secundair onderwijs. Je klasgroepen halveren zal hier dus meestal aan de orde zijn. 
  • In het basisonderwijs: de klasgroep is de contactbubbel
   • Deze groottes zijn belangrijk in functie van contact tracing.
  • Voorzie voor elke groep een vast klaslokaal en een vaste plek voor elke leerling.
 • Minimumafstand tussen persoon in kader van social distancing: 1,50 meter
 • Social distancing is niet verplicht:
  • In het kleuteronderwijs tussen kleuters onderling en tussen personeelsleden en kleuters
  • In het lager onderwijs tussen leerlingen onderling
 • Creëer voor elke leraar een vaste plaats in de leraarskamer.

Lees meer over de verplichtingen omtrent fysieke organisatie.

Naar boven

Hoe zorg je voor voldoende handhygiëne?

 • Voorzie tijd voor handhygiëne.
 • Wanneer?
  • Na betreden van de school.
  • Bij binnenkomen van de klas (na speeltijd).
  • Na toiletbezoek.
  • Voor de maaltijd.
  • Voor het verlaten van de school.
  • Na het hoesten of niezen.
 • Zie bij de jongste kinderen toe op het correct wassen van de handen. Meer info op Handige Hans.
 • Lees meer adviezen en aanbevelingen in het draaiboek.

Naar boven

Wie moet een mondmasker dragen?

 • Personeel in alle onderwijsniveaus en leerlingen in het secundair onderwijs dragen een mondmasker, behalve

  • In het kleuteronderwijs tijdens contacten tussen personeelsleden en kleuters.
  • Tijdens de activiteiten, pauzes of contacten in open lucht op voorwaarde dat er voldoende afstand bewaard wordt.
  • Indien uit de risicoanalyse blijkt dat het dragen van een mondmasker tot grotere risico’s leidt, bv. bij het gebruik van bepaalde machines tijdens de praktijklessen of bij leerlingen met ASS of bij personen met een allergie voor bepaalde stoffen.
 • Leerlingen uit het basisonderwijs (ook al zijn ze 12 jaar) hoeven geen mondmasker te dragen.
 • Het gebruik van plexiglas in de klaslokalen of een faceshield kan een alternatief zijn voor het dragen van een mondmasker door de leraar tijdens het lesgeven vooraan in de klas.Je school voorziet ook handschoenen voor onderhoudspersoneel, buspersoneel en verzorgend personeel.

Naar boven

Wat zijn de specifieke richtlijnen voor onderhoudspersoneel?

Naar boven

Wat moet je doen als een leerling ziek wordt op school?

 • Hou afstand en vang het kind in een afzonderlijke ruimte op
 • Verwittig onmiddellijk de ouders om het kind te komen ophalen.
 • Verlucht en reinig de ruimte waar het kind verbleef nadat het is afgehaald.

Lees de volledige procedure op de website van Sciensano.

Naar boven

Wat als je zelf ziek wordt?

Naar boven

 

Moet je lesgeven op woensdagnamiddag of zaterdag?

Je schoolopdracht presteer je binnen de periode waarin de leerlingen aanwezig zijn op school. Enkel personeelsvergaderingen, contacten met de ouders, activiteiten vastgelegd na overleg in het lokaal comité kunnen daarbuiten vallen.

Naar boven

Tijdelijk onderwijs aan huis: moet je uren inhalen of net niet? 

 • Heb je een TOAH-leerling tijdens de lockdown ondersteund, los van de digitale platformen waar de klasgenoten ook gebruik van maken, dan kan je deze uren in mindering brengen.
 • Heeft een TOAH-leerling nu nood aan extra uren, en de voorbije weken amper of niet gebruik gemaakt van het recht op TOAH, dan haal je deze uren in. Dit in de mate van het mogelijke en in afspraak met school, ouders en leerling.

Naar boven


Extra informatie

Naar boven