Herziening tijdelijke aanstelling en vaste benoeming

Tijdelijke aanstelling van doorlopende duur (TADD) 

Vandaag  Toekomst 

Voorwaarden tijdelijke aanstelling doorlopende duur (TADD):

 • Op 30 juni minstens 580 dagen dienstanciënniteit  in het ambt

  • waarvan minstens 400 dagen effectieve prestatie
  • gespreid over minstens 2 schooljaren
 • Uiterlijk 30 juni geen beoordeling met werkpunten van 1ste evaluator gekregen
  • Geen beoordeling op 30 juni = positieve beoordeling
 • Komen in aanmerking: prestaties geleverd:

  • In eenzelfde ambt

  • In alle instellingen van de inrichtende macht of van de scholengemeenschap

Voorwaarden tijdelijke aanstelling doorlopende duur (TADD):

 • Op 30 juni minstens 290 dagen dienstanciënniteit in het ambt 

  • waarvan minstens 200 dagen effectieve prestaties
 • Uiterlijk 30 juni een positieve beoordeling van 1ste evaluator in de instelling of instellingen waar dienstanciënniteit is verworven 
  • Geen beoordeling op 30 juni  = positieve beoordeling
 • Voor 15 juni kandidaatstelling op basis van dienstanciënniteit waarvoor positieve beoordeling
 • Prestaties en beoordeling gelden per instelling
 • De 1ste evaluator kan formeel enkel een beoordeling met werkpunten toekennen
 • 1 beoordeling voor alle prestaties in zelfde inrichtende macht of scholengemeenschap
  • Beoordeling met werkpunten = (nog) geen recht op TADD
   • Bijkomend 200 dagen dienstanciënniteit nodig bij heraanstelling
   • Geen verplichting tot heraanstelling
   • Bij bereiken van 200 dagen dienstanciënniteit recht op TADD volgend schooljaar
   • Personeelslid dat niet akkoord gaat met de beoordeling kan vragen om gehoord te worden door de inrichtende macht
 • De 1ste evaluator kan gebruik maken van 3 vormen van beoordeling: positief, werkpunten of negatief
  • Positieve beoordeling = dienstanciënniteit komt in aanmerking voor recht op TADD
  • Beoordeling met werkpunten = (nog) geen recht op TADD
   • Dienstanciënniteit komt nog niet in aanmerking voor recht op TADD
   • Bijkomend 200 dagen dienstanciënniteit nodig bij heraanstelling
   • Recht op voorrang op nieuwe TABD-aanstelling 
   • Bij bereiken van 200 dagen dienstanciënniteit volgt nieuwe beoordeling: enkel positief of negatief mogelijk
   • Personeelslid dat niet akkoord gaat met de beoordeling kan vragen om gehoord te worden door de inrichtende macht
  • Negatieve beoordeling = geen recht op TADD
   • Dienstanciënniteit komt nog niet in aanmerking voor recht op TADD in de instelling
   • Ook geen recht op TADD in de instelling via diensten gepresteerd in andere instellingen van de inrichtende macht of scholengemeenschap
   • Personeelslid dat niet akkoord gaat met de beoordeling kan vragen om gehoord te worden door de inrichtende macht. Als de inrichtende macht beslist om het personeelslid toch een nieuwe tijdelijke aanstelling van bepaalde duur (TABD) te geven, wordt de negatieve beoordeling omgezet in een beoordeling met werkpunten
 • De inrichtende macht of scholengemeenschap maakt afspraken over de principes van de beoordeling in het bevoegde lokaal onderhandelingscomité
 • De inrichtende macht of scholengemeenschap maakt afspraken over de principes van de beoordeling in het bevoegde lokaal onderhandelingscomité
  • Daarbij geldt alleszins:
   • Bij aanstelling in een ambt tijdens meerdere schooljaren kan een 1ste  evaluator slechts 2 maal een negatieve beoordeling of beoordeling met werkpunten toekennen. (Dus nooit een 3de beoordeling die negatief is of werkpunten bevat)
   • Meerdere negatieve beoordelingen en beoordelingen met werkpunten in 1 ambt in eenzelfde schooljaar tellen slechts als 1 beoordeling.
 • Het recht op TADD geldt in alle instellingen van de inrichtende macht of van de scholengemeenschap
  • mits kandidatuur voor 15 juni
 • Het recht op TADD geldt in alle instellingen van de inrichtende macht of van de scholengemeenschap
  • waar het personeelslid een positieve beoordeling heeft
  • of waar geen beoordeling is toegekend
 • De eerste effectieve TADD-aanstelling van een personeelslid geldt als een doorlopende kandidatuur voor het recht op TADD bij de inrichtende macht of de scholengemeenschap
 • Als een personeelslid een geldige kandidatuur voor het recht op TADD indient voor 15 juni dan geldt dit als doorlopende kandidatuur voor het recht op TADD bij de inrichtende macht of de scholengemeenschap
 • Een beëindiging van de aanstelling van een tijdelijk personeelslid behoeft geen motivering of toelichting van de directeur (gemeenschapsonderwijs) of de inrichtende macht (gesubsidieerd onderwijs)
 • De directeur (gemeenschapsonderwijs) of de inrichtende macht (gesubsidieerd onderwijs) moet een beëindiging van de aanstelling van een tijdelijk personeelslid steeds motiveren, ongeacht de reden van beëindiging.
 • Die motivering wordt schriftelijk aan het tijdelijke personeelslid bezorgd

 

 

Naar boven

Vaste benoeming 

Vandaag Toekomst 
Een personeelslid komt in aanmerking voor vaste benoeming op 1 januari onder volgende voorwaarden:
 • Op 31 augustus minstens 690 dagen dienstanciënniteit, waarvan minstens 360 dagen in het ambt
  • Bij de inrichtende macht (indien niet in een scholengemeenschap)
  • Bij de inrichtende macht of andere inrichtende macht van de scholengemeenschap.
   • Indien de diensten gepresteerd zijn bij een andere inrichtende macht, dan kan die inrichtende macht minstens 360 dagen bij haar eisen, waarvan 240 effectief gepresteerd
 • Kandidaatstelling vereist
 • Op 31 december TADD aangesteld in het ambt in een instelling van de inrichtende macht of scholengemeenschap
 • Laatste evaluatie geen “onvoldoende”
Een personeelslid komt in aanmerking voor vaste benoeming op 1 januari onder volgende voorwaarden:
 • Op 31 augustus minstens 360 dagen dienstanciënniteit in het ambt bij de inrichtende macht.
  • De inrichtende macht kan ook dienstanciënniteit in aanmerking nemen die het personeelslid heeft verworven in instellingen die tot een andere inrichtende macht behoren
 • Kandidaatstelling vereist
 • Op 31 december TADD aangesteld in het ambt in een instelling van de inrichtende macht of scholengemeenschap
 • Als laatste evaluatie geen evaluatie “onvoldoende”
 • Een TADD-aanstelling op 31 december in 1 instelling geldt als een TADD-aanstelling in alle instellingen van de inrichtende macht of de scholengemeenschap
 • Een TADD-aanstelling op 31 december in 1 instelling geldt als TADD-aanstelling in alle instellingen van de inrichtende macht of de scholengemeenschap, behalve in de instelling(en) waar het personeelslid als laatste beoordeling een negatieve beoordeling had.
  • De inrichtende macht kan in die instelling (en) een vaste benoeming toestaan ondanks negatieve beoordeling.
 • Geen bepaling hierover 
 • Als er meerdere personeelsleden kandidaat zijn voor een vaste benoeming in eenzelfde betrekking moet de inrichtende macht criteria vastleggen om de benoeming aan een kandidaat toe te wijzen.
  • Die criteria worden onderhandeld in het bevoegde lokaal onderhandelingscomité.
 • Een inrichtende macht is verplicht jaarlijks betrekkingen vacant te verklaren die op 15 oktober:
  • Vacante betrekkingen zijn 
  • Ingenomen zijn door TBSOB wegens beslissing ongeschiktheid Medex
  • Ingenomen zijn door een VVP 55 jaar, GLBO 50 of 55 jaar
 • Vacantverklaring kan voor betrekkingen die tussen 15 oktober en 1 januari vacant worden door pensionering of TBS rustpensioen
 • In het volwassenenonderwijs bepaalt de inrichtende macht de vacantverklaringen op basis van een beleidsplan
 • Een inrichtende macht is verplicht jaarlijks betrekkingen vacant te verklaren die op 15 oktober:
  • Vacante betrekkingen zijn
  • Ingenomen zijn door TBSOB wegens beslissing ongeschiktheid Medex
  • Ingenomen zijn door een VVP 55 jaar, GLBO 50 of 55 jaar
  • Ingenomen zijn door specifieke verlofstelsels
 • Vacantverklaring kan voor betrekkingen die tussen 15 oktober en 1 januari vacant worden door pensionering of TBS rustpensioen
 • In het volwassenenonderwijs bepaalt de inrichtende macht de vacantverklaringen op basis van een beleidsplan