Herziening tijdelijke aanstelling, vaste benoeming, functiebeschrijving en evaluatie

De tijdelijke aanstelling van doorlopende duur (TADD), de vaste benoeming, de functiebeschrijving en evaluatie van leerkrachten worden hervormd vanaf volgend schooljaar. Dat proces verloopt in verschillende stappen. Tot het Vlaams Parlement definitief aanneemt blijven de huidige regels van kracht.

In de loop van de komende maanden komen er omzendbrieven met meer informatie over de hervormde regelgeving en overgangsmaatregelen. Stel daarom nu je vragen nog niet, maar wacht tot je de omzendbrieven hebt gelezen.

Krachtlijnen hervorming

Wat verandert er?

Hervorming functiebeschrijving en evaluatie

 • Generieke functiebeschrijving per ambt of functie
 • Inhoud van de functiebeschrijving
 • Evaluatie voorbehouden voor beperkt aantal personeelsleden
 • Inkorten evaluatieperiode na een 1ste negatieve evaluatie

Hervorming TADD

 • Voorwaarden om het recht op TADD te krijgen
 • Principes van beoordeling
 • Geldigheid van het recht op TADD in verschillende instellingen van hetzelfde schoolbestuur of scholengemeenschap
 • Geldigheidsduur van de kandidatuur
 • Motivatie beëindiging tijdelijke aanstelling

Hervorming vaste benoeming

 • Voorwaarden om vaste benoeming te krijgen
 • Bepaling vacante ambten

Naar boven

Doel

Beginnende leerkrachten moeten sneller vaste grond onder de voeten krijgen. Deze hervorming streeft daarom naar een duurzame loopbaan in onderwijs met:

 • Aanvangsbegeleiding op maat blijft een vereiste
 • Meer en sneller duidelijkheid over functioneren
 • De kans om competenties bij te schaven door gerichte begeleiding en ondersteuning

Naar boven

Timing en stappen

(Verwacht tijdpad op 24 februari 2021) 

Fase / Stap

Verwachte timing 

Onderhandelingen met onderwijskoepels en vakbonden  maart 2021
Goedkeuring Vlaamse Regering april 2021
Adviesvraag aan Raad van State mei 2021
Vlaams Parlement  juni 2021

 

 

 

 

 

 

 

Naar boven

Extra informatie

Verwante pagina's 

Voor directies en administraties

Voor onderwijspersoneel 

Regelgeving

Huidige regelgeving 

Voor directies en administraties

Voor onderwijspersoneel 

Nieuwe regelgeving 

Zodra de omzendbrieven gepubliceerd zijn vind je hier de links naar de regelgeving. 

Contact

Zodra de omzendbrieven gepubliceerd zijn vind je hier contactgegevens.