Het aanbod ziekenhuisscholen breidt uit


Persbericht kabinet Vlaams minister van Onderwijs, 18 oktober 2018


Vlaams minister van Onderwijs versterkt het onderwijs voor zieke leerlingen. In 2019 investeert ze 800.000 euro om het aanbod in ziekenhuisscholen te vergroten. Vanaf 2020 loopt dat bedrag op tot 2,5 miljoen euro extra. Dat maakt de minister vandaag bekend op de Dag tegen Kanker.

In Vlaanderen zijn er 7 ziekenhuisscholen in het basisonderwijs en 6 in het secundair onderwijs onder meer in Vlezenbeek, Leuven, Antwerpen, Zandhoven, Gent en De Haan. Vorig schooljaar volgden er dagelijks ongeveer 350 leerlingen uit het basisonderwijs en 440 leerlingen uit het secundair onderwijs les in een ziekenhuisschool.

Het zijn scholen waar de gezondheid van het kind de hoofdrol speelt. Ze geven les aan zowel kankerpatiënten als aan jongeren die revalideren na een zwaar ongeval. Het schoolteam speelt zo in op de specifieke onderwijsbehoeften van elke leerling. De ziekenhuisscholen werken daarbij samen met de thuisschool van de leerling. Het doel is om de leerachterstand te beperken en een terugkeer naar die school vlot te laten verlopen. Er worden afspraken gemaakt met de leerling, de ouders, de school van herkomst en met een verpleegkundige of iemand van het begeleidingsteam.

Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits voorziet vanaf volgend jaar in 800.000 euro om het aanbod in ziekenhuisscholen te vergroten. Vanaf 2020 loopt dat bedrag op tot 2,5 miljoen euro. In het basisonderwijs komen er 25 extra plaatsen bij en in het secundair onderwijs 115 extra plaatsen.

Onderwijs aan zieke leerlingen is belangrijk

Naast de ziekenhuisscholen zijn er nog andere initiatieven om zieke leerlingen onderwijs te bieden. Kinderen die langdurig thuis zijn wegens ziekte, hebben vandaag vanaf de leeftijd van 5 jaar recht op tijdelijk onderwijs aan huis (TOAH). TOAH wordt georganiseerd door de school waar het kind als leerling is ingeschreven.  Vanaf 1 januari 2019 wordt TOAH uitgebreid zodat ook kinderen vanaf de eerste kleuterklas er gebruik van kunnen maken.

Een leerling die langdurig of chronisch ziek is heeft gratis recht op tijdelijk onderwijs aan huis (TOAH). Per 9 halve dagen afwezigheid kan er 4 uur tijdelijk onderwijs aan huis aangeboden worden. Tijdelijk onderwijs aan huis zit in de zogenaamde open-end financiering. Dat betekent dat voor elke leerling die in dat stelsel onderwijs krijgt, de school lestijden toegekend krijgt. In schooljaar 2017-2018 kregen meer dan 2.200 leerlingen uit het basis en het secundair onderwijs tijdelijk onderwijs aan huis. Dat is een stijging met 40% tegenover het schooljaar 2014-2015.

Verder is er het initiatief van Bednet om via afstandsonderwijs zieke kinderen naar school te laten gaan. Bednet verbindt langdurig en chronisch zieke leerlingen tussen 6 en 18 jaar in Vlaanderen via internet met hun eigen klas. Een computer in de klas wordt verbonden met een computer bij de leerling thuis of in het ziekenhuis. Via speciale software en webcamera's volgt de leerling 'live alles wat er in de klas gebeurt en kan hij of zij de lessen volgen. De leerling kan vragen stellen en met zijn of haar klasgenoten praten. Bednet is gratis voor de leerling en voor de school. Het budget voor Bednet werd deze legislatuur vertienvoudigd en de regelgeving verankerd tot een recht voor elke leerling. Dit jaar kunnen 1000 leerlingen in basis- en secundair onderwijs ondersteund worden met Bednet.

Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits: “Alle leerlingen, ook zieke kinderen, hebben recht op onderwijs. Genezen staat op de eerste plaats, maar weten dat je geen leerachterstand opbouwt en de band met de thuisschool bewaart, dragen ook bij tot een goed herstel. Daarom voorzien we in de toekomt in extra middelen om het aanbod ziekenhuisscholen te verhogen. Daardoor kunnen kinderen in meer medische voorzieningen het lesprogramma volgen dat ze ook in de thuisschool zouden krijgen, met ondersteuning van de ziekenhuisschool.”