Het buitengewoon basisonderwijs

Het buitengewoon basisonderwijs biedt aangepast onderwijs en deskundige begeleiding op maat aan kinderen die specifieke zorg nodig hebben door een beperking.

Voor elke toelating tot het buitengewoon onderwijs is een verslag van het centrum voor leerlingenbegeleiding (CLB) nodig.

Binnen het buitengewoon basisonderwijs bestaan lagere scholen en basisscholen (dat zijn scholen die kleuteronderwijs en lager onderwijs inrichten).

Het is ingedeeld in types, volgens de beperking van de kinderen, en dus de specifieke zorg die zij nodig hebben:

 • Type basisaanbod: voor kinderen met specifieke onderwijsbehoeften voor wie het gemeenschappelijk curriculum met redelijke aanpassingen niet haalbaar is in een school voor gewoon onderwijs.
  Dit type vervangt vanaf september 2015 geleidelijk de types 1 en 8.
 • Type 1: voor kinderen met een lichte verstandelijke handicap (in afbouw)
 • Type 2: voor kinderen met een verstandelijke beperking
 • Type 3: voor kinderen met een emotionele of gedragsstoornis, maar zonder verstandelijke beperking
 • Type 4: voor kinderen met een motorische beperking
 • Type 5: voor kinderen in een ziekenhuis, een preventorium of een residentiële setting
 • Type 6: voor kinderen met een visuele beperking
 • Type 7: voor kinderen met een auditieve beperking of een spraak- of taalstoornis
 • Type 8: voor kinderen met ernstige leerstoornissen (in afbouw)
 • Type 9: voor kinderen met een autismespectrumstoornis, maar zonder verstandelijke beperking (sinds september 2015)

 Voor type basisaanbod, type 1 en type 8 bestaat geen kleuteronderwijs.


Extra informatie

Verwante pagina's