Het buitengewoon secundair onderwijs

Het buitengewoon secundair onderwijs biedt aangepast onderwijs en deskundige begeleiding op maat aan jongeren die specifieke zorg nodig hebben door een beperking.

Voor elke toelating tot het buitengewoon onderwijs is een verslag van het centrum voor leerlingenbegeleiding (CLB) nodig.

Het buso is ingedeeld in types en opleidingsvormen.

Types

De indeling in types heeft te maken met de beperking van de jongeren, en dus de specifieke zorg die zij nodig hebben:

 • Type basisaanbod: voor jongeren met specifieke onderwijsbehoeften voor wie het gemeenschappelijk curriculum met redelijke aanpassingen niet haalbaar is in een school voor gewoon onderwijs.
  Dit type vervangt vanaf september 2015 geleidelijk het type 1.
 • Type 1: voor jongeren met een lichte verstandelijke handicap (in afbouw)
 • Type 2: voor jongeren met een verstandelijke beperking
 • Type 3: voor jongeren met een emotionele of gedragsstoornis, maar zonder verstandelijke beperking
 • Type 4: voor jongeren met een motorische beperking
 • Type 5: voor jongeren in een ziekenhuis, een preventorium of een residentiële setting
 • Type 6: voor jongeren met een visuele beperking
 • Type 7: voor jongeren met een auditieve beperking of een spraak- of taalstoornis
 • Type 9 : voor jongeren met een autismespectrumstoornis, maar zonder verstandelijke beperking (sinds september 2015)

Opleidingsvormen

De opleidingsvormen streven elk een bepaalde doelstelling na voor de leerlingen. Er kunnen leerlingen uit verschillende types in terecht.

Opleidingsvorm 1: maatschappelijke participatie en eventueel arbeidsdeelname in een omgeving met ondersteuning

 • Biedt een algemene en sociale vorming gericht op:
  • Maatschappelijk functioneren en participeren in een omgeving met ondersteuning
  • Voor zover mogelijk, arbeidsdeelname in een omgeving met ondersteuning
 • Kan georganiseerd worden voor de types 2, 3, 4, 6, 7 en 9.

Opleidingsvorm 2: maatschappelijke participatie en tewerkstelling in een omgeving met ondersteuning

 • Biedt een algemene en sociale vorming en een arbeidstraining gericht op:
  • Maatschappelijk functioneren en participeren in een omgeving met ondersteuning
  • Werken in een omgeving met ondersteuning
 • Kan georganiseerd worden voor de types 2, 3, 4, 6, 7 en 9.

Opleidingsvorm 3: maatschappelijke participatie en tewerkstelling in het gewone arbeidsmilieu

 • Biedt een algemene, sociale en beroepsvorming gericht op:
  • Maatschappelijk functioneren en participeren
  • Werken in een gewone werkomgeving
 • Kan georganiseerd worden voor de types 1, 3, 4, 6, 7 en 9.
 • Je kan er kiezen tussen verschillende opleidingen.

Opleidingsvorm 4: algemeen, beroeps-, kunst- en technisch onderwijs

 • Is gericht op:
  • Maatschappelijk functioneren en participeren, eventueel in een omgeving met ondersteuning
  • Vervolgonderwijs of werken in een gewone werkomgeving, eventueel met ondersteuning
 • Kan georganiseerd worden voor de types 3, 4, 5, 6, 7 en 9.
 • Je kan er kiezen tussen verschillende studierichtingen, die overeenkomen met de studierichtingen uit het voltijds gewoon secundair onderwijs.
   

Extra informatie

Verwante pagina's