Het diploma hoger onderwijs: creditbewijzen, diplomasupplement, taal

Van creditbewijs tot diploma

Voor elk opleidingsonderdeel waarvoor je slaagt, behaal je een creditbewijs.

Als je voor alle opleidingsonderdelen van een opleiding een creditbewijs behaald hebt, krijg je het diploma van de opleiding.

Wat als je niet voor alle opleidingsonderdelen een creditbewijs behaald hebt? Dan kan de instelling je toch geslaagd verklaren voor het geheel van de opleiding en je het diploma uitreiken. Dat op voorwaarde dat zij van mening is dat je de doelstellingen van het opleidingsprogramma globaal gehaald hebt.

Meer informatie vind je terug in het onderwijs- en examenreglement van je instelling.

Naar boven

Diplomasupplement

Samen met het diploma ontvang je een diplomasupplement dat toelichting geeft bij het diploma. Op het diplomasupplement staat bijvoorbeeld meer informatie over de aard, het niveau en de inhoud van de opleiding die tot het diploma geleid heeft.

Naar boven

Nederlands, maar Engels kan ook

Je diploma en diplomasupplement worden uitgereikt in het Nederlands.

Op jouw verzoek verstrekt je instelling kosteloos en eenmalig je diploma en diplomasupplement ook in het Engels.

Naar boven


Extra informatie

Verwante pagina's

Regelgeving