Het medisch attest voedselveiligheid en de meldingsplicht

Geen medisch attest voedselveiligheid meer

Een medisch attest voedselveiligheid is niet meer nodig voor leerlingen en cursisten die voedsel (leren) bereiden en daarna samen opeten binnen een opleiding in de voeding.

Ook voor onderwijspersoneel dat voedsel bewerkt, is geen medisch attest meer vereist.

Meldingsplicht

De meldingsplicht blijft bestaan. Als er een kans is op besmetting mogen onderwijspersoneel, leerlingen en cursisten met:

  • Een ziekte die via voedsel overdraagbaar is
  • Geïnfecteerde wonden
  • Huidinfecties
  • Huidaandoeningen
  • Diarree

geen levensmiddelen bereiden of bewerken en in ruimtes komen waar levensmiddelen aanwezig zijn, bereid of bewerkt worden.

Enkel voor secundair onderwijs

Secundaire scholen moeten in het school- of centrumreglement de meldingsplicht vermelden.

De school informeert de stage- of werkgever als leerlingen geen levensmiddelen mag aanraken. Dit geldt voor:

  • Leerlingen die stage lopen
  • Leerlingen in een duale opleiding
  • Leerlingen in het stelsel leren en werken

Naar boven


Extra informatie

Verwante pagina’s

Website

Publicatie

Regelgeving

Contact
Anthony Kets
Anthony Kets
Koning Albert II-laan 15
1210 Brussel
België