Hoe en wanneer inschrijven in de academie

Hoe inschrijven?

In het deeltijds kunstonderwijs schrijf je je in per schooljaar. Je inschrijving loopt niet automatisch door.

Inschrijven kan ter plaatse in de academie, of online via een inschrijvingsmodule. Hoe de inschrijving precies verloopt hangt af van de academie.

Je inschrijving is pas volledig als je akkoord gaat met het academiereglement en het artistiek-pedagogische project. Zowel ter plaatse als online moet je dit akkoord uitdrukkelijk geven.

  • Het academiereglement legt de afspraken tussen leerlingen/ouders en de academie vast.
  • Het artistiek-pedagogische project van de academie bevat de visie, grondslagen, belangrijke waarden en idealen van de academie op artistiek en pedagogisch vlak. Het vormt een leidraad voor de leerkrachten in de academie.

Betalen hoeft niet onmiddellijk, maar doe je voor 1 november van het schooljaar waarvoor je je inschrijft. In sommige academies kan je het inschrijvingsgeld in schijven betalen. Meer informatie daarover vind je in het academiereglement of informeer je bij de academie.

Hoeveel inschrijvingsgeld je betaalt en of je recht hebt op korting lees je op de pagina over tarieven en kosten.

Naar boven

Wanneer inschrijven?

De academie bepaalt zelf wanneer de inschrijvingen starten en eindigen, zolang deze data vallen binnen de toegelaten inschrijvingsperiode.

De toegelaten inschrijvingsperiode voor het deeltijds kunstonderwijs:

  • Start ten vroegste de eerste schooldag van maart voorafgaand aan het schooljaar waarvoor je je wil inschrijven. Dit kan ook een zaterdag zijn.
  • Duurt ten laatste tot en met 30 september van dat jaar

Contacteer je academie om de precieze inschrijvingsperiode te kennen

Naar boven

Voorrang als je al les volgt in de academie

Leerlingen die al les volgen in de academie krijgen voorrang om zich in te schrijven voor het vervolg van de opleiding. Je moet je wel inschrijven voor 15 juli van het voorafgaande schooljaar.

Naar boven

Weigering van inschrijving

Naar boven

Keuze van opleidingen, trajecten en vakken

Je mag je inschrijven in een opleiding naar keuze als je voldoet aan de toelatingsvoorwaarden en als de opleiding nog niet volzet is. Opnieuw inschrijven voor een opleiding die je al eerder gevolgd hebt mag niet.

Er zijn geen audities of toelatingsproeven.

Naar boven

Vrijstellingen en toelatingsperiode

Voor jongeren en volwassenen

Jongeren en volwassenen kunnen een vrijstelling krijgen voor een vak als ze al artistieke competenties hebben verworven in een gelijkaardige kunstopleiding of cursus. Je kan ook eerder verworven competenties (EVC) buiten het onderwijs laten meetellen, zoals bijvoorbeeld in een muziekgroep, amateurtheater, kunsteducatieve organisaties, sociaal-cultureel vormingswerk of als autodidact.

Toon je diploma, getuigschrift of leerbewijs van een eerdere kunstopleiding aan de academie.  Bekijk de mogelijke competentiedocumenten terug in de omzendbrief over inschrijvingen en toelatingsvoorwaarden deeltijds kunstonderwijs.

De academie beslist of je een vrijstelling krijgt of niet. Je hebt recht op een motivering.

Soms kan je -als je al wat ervaring hebt - meteen in een hoger leerjaar of graad starten. De academie kan je dan vragen om een toelatingsperiode te doorlopen. Je volgt de lessen op proef. De academie beslist na 1 november of je de lessen daar kan blijven volgen of in een lager leerjaar moet starten.

Naar boven


Extra informatie

Verwante pagina’s

Regelgeving

Naar boven