Hoe kan ik duaal leren uitbouwen en versterken?

 • 18 februari 2020

Bied jij je leerlingen duaal leren aan, of wil je zo’n leertraject uitbouwen?  

De Universiteit Antwerpen doet op basis van een nieuw onderzoeksrapport voorstellen voor de aanbieders van duale opleidingen en werkplekleren.

De voorstellen gaan over de kwaliteit van de opleiding, de begeleiding van de leerlingen en de ondersteuning van vakleerkrachten en trajectbegeleiders.

Kwaliteit van de opleiding verzekeren

 • Sterk kwaliteitstoezicht op de werkplekcomponent organiseren.
 • Voldoende algemene en theoretische vorming verzekeren.
 • Uitvoering van de standaardtrajecten bewaken.
 • Rotatie tussen werkplekken (alleen) stimuleren als dat meer leerkansen creëert.

Leerlingen begeleiden

 • Tijdige studiekeuzebegeleiding organiseren.
 • Kwetsbare leerlingen voldoende bijstaan tijdens intake en matching.
 • Duale leerlingen bij schoolse en buitenschoolse activiteiten betrekken.
 • Het welbevinden van leerlingen verhogen door een weloverwogen matching met mentor en trajectbegeleider.

Vakleerkrachten en trajectbegeleiders ondersteunen

 • Vakleerkrachten en trajectbegeleiders professionaliseren.
 • De vakleerkracht de vakinhoudelijke trajectbegeleiding laten opnemen.
 • Digitale instrumenten voor vakinhoudelijke begeleiding van leerlingen uitbouwen.
 • Gelijkvormige evaluatie-instrumenten ontwikkelen.
 • Kruisbestuiving tussen ondernemingen en aanbieders stimuleren.

Meer info

In opdracht van de Vlaamse overheid voerde het Centrum voor Migratie en Interculturele Studies van de Universiteit Antwerpen onderzoek naar proefprojecten duaal leren in 3 schooljaren (2016-2019).

In het eindrapport vind je de resultaten, de conclusies en alle details over de aanbevelingen.