Hoe lees ik een doorlichtingsverslag?

Een advies voor de minister en een instrument voor de school

Een verslag is een advies voor de minister van Onderwijs. Het is ook een werkinstrument voor de school.

  • Als ouder kan je het doorlichtingsverslag gebruiken als je een school voor je kind zoekt.
  • Lees het verslag volledig, zonder er stukken uit te lichten.
  • Hou rekening met het tijdsgebonden karakter van een doorlichtingsverslag: elke school is een  lerende organisatie die continu bezig is met kwaliteitsverbetering.

Naar boven

Soorten adviezen

De inspectie kan een gunstig advies of een ongunstig advies geven.

Gunstig advies

Er zijn 2 soorten gunstig advies

  • Gunstig advies zonder meer
  • Gunstig advies met de verplichting om te werken aan de tekorten.

Ongunstig advies

Er zijn 2 soorten ongunstig advies:

  • Ongunstig advies met mogelijkheid om te verzoeken dat de procedure tot intrekking van de erkenning niet opgestart wordt op voorwaarde dat het bestuur het engagement aangaat om zich bij het werken aan de tekorten extern te laten begeleiden. Het schoolbestuur kan verzoeken dat de procedure tot intrekking van de erkenning niet opgestart wordt. De school moet zich dan extern laten begeleiden. Binnen een tijdspanne die de onderwijsinspectie bepaalt, van minimum 90 dagen, volgt er een nieuwe doorlichting op basis van de ernst en de aard van de tekorten, behalve als de tekorten betrekking hebben op de bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne.
  • Ongunstig advies zonder mogelijkheid om te verzoeken de procedure tot intrekking van de erkenning niet op te starten. Het schoolbestuur kan een beroep indienen tegen die onmogelijkheid. Binnen de 60 kalenderdagen onderzoekt een nieuw en paritair samengesteld doorlichtingsteam de argumenten die het bestuur aangeeft om te rechtvaardigen dat er wél een mogelijkheid moest zijn om te verzoeken de procedure tot intrekking van de erkenning niet op te starten.

Naar boven

Wat met een verslag met ongunstig advies?

Zolang de procedure niet is afgehandeld, vind je het verslag niet terug op de website.

Naar boven

Contact