Hoger loon voor 7 op 10 directeurs basisonderwijs en 9 miljoen euro extra werkingsmiddelen basisonderwijs


Persbericht kabinet Vlaams minister van Onderwijs, 8 juni 2018


Op voorstel van Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits heeft de  Vlaamse Regering de gelijkschakeling van de lonen voor de directeurs basisonderwijs goedgekeurd. De gelijkschakeling gaat in vanaf 1 september 2018. Met deze maatregel en het meer klasvrij maken van de directeurs versterkt minister Crevits het schoolleiderschap in het basisonderwijs. Tegelijk krijgt het basisonderwijs 9 miljoen euro extra werkingsmiddelen die bedoeld zijn om de leraar in de klas te ondersteunen.

De werkdruk van directeurs in het basisonderwijs is hoog. Sommige directeurs hebben naast hun functie als schoolleider nog een lesopdracht. De directeurs in het basisonderwijs in scholen van meer dan 180 leerlingen zijn al langer vrijgesteld van een lesopdracht. Maar directeurs van scholen waar minder dan 180 leerlingen schoollopen geven samen nog 2.434 uren per week les.

Vanaf 1 september 2018 vermindert Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits de werkdruk voor die directeurs die nu nog een lesopdracht hebben. Directeurs van een school met 100 leerlingen of meer zullen dan niet meer voor de klas moeten staan. Dit betekent dat 327 directeurs volledig klasvrij worden. De lesopdracht van directeurs van een school met minder dan 100 leerlingen wordt met 4 uur verminderd. Dit is van toepassing op 88 directeurs.

Daarnaast worden de lonen van directeurs basisonderwijs gelijkgeschakeld. 2452 directeurs krijgen daardoor een loonsverhoging. Bijna 500 directeurs krijgen een loonsverhoging van 9% en 1956 directeurs zien hun loon met 2% stijgen.

In het basisonderwijs in Vlaanderen zijn er op vandaag ruim 3.600 directeurs. Voor deze maatregelen wordt er dit jaar in 2,6 miljoen euro voorzien.

Extra werkingsmiddelen voor basisonderwijs

Minister Crevits verhoogt tegelijk de werkingsmiddelen voor het basisonderwijs met 9 miljoen euro. Die middelen moeten scholen gericht inzetten voor de leerkracht in de klas. Ze worden verdeeld volgens de leerlingenaantallen op het niveau van de school op de teldag 1 februari 2018. Met het lokaal overlegcomité worden afspraken gemaakt hoe de ondersteuning van de leerkracht in de klas ingevuld wordt.

Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits: “Vanaf 1 september 2018 verhogen we het loon van 2.450 directeurs van basisscholen en maken we de directeurs meer lesvrij. Op die manier verminderen we de werkdruk. Een directeur moet zoveel mogelijk kunnen bezig zijn met het schoolleiderschap. Daarnaast ontvangen de basisscholen 9 miljoen euro extra werkingsmiddelen bedoeld om de leraar in de klas te ondersteunen. Deze maatregelen zijn, samen met de al geïnvesteerde 10 miljoen euro extra werkingsmiddelen voor het kleuteronderwijs en de 950 euro extra per anderstalige kleuter concrete opstappen voor het plan basisonderwijs. Ook in de recent afgesloten collectieve arbeidsovereenkomst zitten concrete maatregelen voor het basisonderwijs voor een totaal bedrag van 39 miljoen euro. Alles samen geven we ons basisonderwijs op die manier voor 63 miljoen euro extra zuurstof.”