Hoger onderwijs staat garant voor kwaliteitsvol onderwijs


Persbericht kabinet Vlaams minister van Onderwijs, 11 september 2017


Het Vlaams hoger onderwijs staat garant voor kwaliteitsvol onderwijs en speelt in op nieuwe maatschappelijke uitdagingen. Dat blijkt uit het eerste rapport van de vernieuwde instellingsreview bij 18 hogescholen en universiteiten. Het rapport is van de hand van de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie. De nieuwe werkwijze houdt in dat een instelling in haar totaliteit beoordeeld wordt en niet langer per opleiding. Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits zal nu de nodige stappen zetten om deze nieuwe werkwijze verder te evalueren en decretaal te verankeren.

Vandaag heeft de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO) de resultaten van de eerste instellingsreview over de kwaliteit van het onderwijsbeleid van het hoger onderwijs in Vlaanderen voorgesteld. De NVAO heeft tussen maart 2016 en maart 2017 alle 18 Vlaamse instellingen hoger onderwijs bezocht. Het rapport geeft een betrouwbaar beeld van de kwaliteit van het onderwijsbeleid van de instellingen. Dat beeld is duidelijk. De instellingen hoger onderwijs leveren vanuit een sterke visie kwaliteitsvol onderwijs af. 16 instellingen kregen een positieve beoordeling, waarvan 2 met voorwaarden. Voor de overige 2 instellingen is het besluitvormingsproces nog hangende.

2 jaar geleden kwam de nieuwe instellingsreview tot stand onder impuls van Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits. Na 3 decennia was het tijd voor een vernieuwende aanpak.

Via proefprojecten heeft de NVAO de kwaliteit van het onderwijsbeleid voor elke instelling globaal geëvalueerd. Daarnaast krijgen de instellingen van de overheid meer autonomie en vertrouwen voor het borgen van de kwaliteit van iedere individuele  opleiding. In het verleden gebeurde dat door een externe organisatie die voor alle instellingen dezelfde methodiek hanteerde.

De nieuwe werkwijze zorgt ervoor dat instellingen hun eigen kwaliteitszorg meer op maat kunnen uitwerken wat een positief effect heeft op de planlast. De bedoeling is de buitenwereld een heldere inkijk te geven over de beoordeling van elke instelling. Alle instellingen stapten aan boord en besloten om naast de instellingsreview ook de eigen regie van de opleidingskwaliteit op te nemen. De ambitieuze werkwijze spoort hogescholen en universiteiten aan om een stap verder te zetten op het vlak van kwaliteitszorg en een eigen cultuur van kwaliteit te ontwikkelen.

Aandacht voor maatschappelijke uitdagingen

Uit het rapport blijkt dat de instellingen maatschappelijke thema's zoals de grootstedelijke context, diversiteit, globalisering en begeleiding op maat hoog op de agenda plaatsen. De studentenpopulatie is dankzij de democratisering en de flexibilisering van het hoger onderwijs diverser dan ooit. De meeste instellingen integreren diversiteit en inclusie in hun beleid. Concreet vertaalt zich dat in aangepaste trajecten voor het wegwerken van taalachterstand, projecten waarbij studenten in contact komen met kinderen met een migratie-achterstand, wervingsinitiatieven voor leerlingen uit kansengroepen in secundaire scholen, instroombegeleiding en heroriënteringsmogelijkheden. Excellente studenten worden uitgedaagd om bijvoorbeeld via honourprogramma’s hun talenten maximaal te ontwikkelen. De instellingen bereiden hun studenten ook voor op de globalisering en de toenemende internationale context. De toekomstige derde nieuwe volwaardige toegangspoort tot het hoger beroepsonderwijs via de graduaatsopleidingen HBO5 zal deze evoluties zonder twijfel versnellen.

Minister Crevits wil de nieuwe werkwijze met de instellingsreviews duurzaam in de regelgeving verankeren. Ze roept alle instellingen en de NVAO op om de aandachtspunten weg te werken en verwacht een blijvend en bindend engagement. Het gaat om de inbreng van een externe/onafhankelijke blik, de betrokkenheid van studenten, duidelijke informatie over de kwaliteit van de opleidingen en de bezorgdheid rond planlast.

Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits: “Voor het eerst werd het kwaliteitsbeleid van onze universiteiten en hogescholen globaal beoordeeld.  Het rapport van de NVAO bevestigt zwart op wit dat de studenten in Vlaanderen kunnen rekenen op kwaliteitsvol onderwijs. Het rapport toont tegelijk aan dat onze instellingen hoger onderwijs maatschappelijke thema’s zoals diversiteit en globalisering hoog op de agenda plaatsen. De resultaten van deze proefperiode vormen de basis om de nieuwe evaluatiemethode decretaal te verankeren. Met dit nieuwe stelsel van kwaliteitszorg zetten we bovendien internationaal de toon.”