Hoogbegaafde leerlingen

Er bestaan geen erkende speciale scholen voor hoogbegaafden.

Er zijn wel een aantal  scholen met projecten voor hoogbegaafde leerlingen. Of met kangoeroeklassen (k-klassen): extra klassen waar hoogbegaafde leerlingen  2 tot 4 uur per week samen aan specifieke projecten werken, of extra uitdagende leerstof aangeboden krijgen.

Het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming heeft geen lijst van scholen met k-klassen. Het gaat om eigen initiatieven van de scholen.

Op het internet kan je wel verschillende organisaties vinden die

  • Je kunnen helpen om een geschikte school voor je hoogbegaafd kind te vinden
  • Hoogbegaafde jongeren en hun ouders, leerkrachten en scholen ondersteunen

In het centrum voor leerlingenbegeleiding (CLB) kan je terecht voor gratis advies en begeleiding.
Aan elke school is een CLB verbonden. Vraag het adres op het schoolsecretariaat, of vind het CLB van je kind via de pagina centrum voor leerlingenbegeleiding.