Houders UiTPAS kansenstatuut krijgen een extra korting op het inschrijvingsgeld voor deeltijds kunstonderwijs


Persbericht kabinet Vlaams minister van Onderwijs, 4 juli 2018


Houders van een UiTPAS met kansenstatuut krijgen voortaan een extra korting in de academies voor deeltijds kunstonderwijs. Zij betalen vanaf volgend schooljaar maximaal een kwart van het inschrijvingsgeld. Met deze maatregel wil Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits een groep kwetsbare mensen stimuleren om een opleiding te volgen in het deeltijds kunstonderwijs. Tegelijk gaat het om een vermindering van planlast. In Vlaanderen volgen 184.000 volwassenen en jongeren een opleiding in de 168 academies.

De UiTPAS is een Vlaamse vrijetijdskaart met een spaar- en voordelenprogramma. Met de UiTPAS stimuleren lokale besturen hun inwoners om deel te nemen aan het rijke culturele en vrijetijdsaanbod in Vlaanderen.

Voor het deeltijds onderwijs geldt vanaf volgend schooljaar een nieuwe regelgeving. Minister Crevits heeft met de lokale besturen afgesproken dat wie een UiTPAS met kansenstatuut heeft een extra korting krijgt. De UiTPAS met kansenstatuut is er voor mensen in armoede. Voortaan betalen zij maximaal 25% van het inschrijvingsgeld als ze een opleiding in het deeltijds kunstonderwijs volgen, zonder bijkomende documenten te moeten voorleggen. De UiTPAS met kansenstatuut geldt automatisch als bewijsstuk voor het verminderde inschrijvingsgeld. Zo sluit het deeltijds kunstonderwijs aan bij kortingssystemen die ook elders gelden.

Twee voorbeelden

Het volledige tarief voor volwassenen (vanaf 25 jaar) bedraagt 307 euro. Iemand met een leefloon heeft recht op het verminderde tarief en betaalt 129 euro. Indien die persoon over een UiTPAS met kansentarief beschikt, komt de gemeente tussen om een deel van die 129 euro te betalen, bijvoorbeeld 62 euro door de persoon zelf betaald en 67 euro door de lokale overheid.

Het volledige tarief voor een jongere (tot 18 jaar) bedraagt 65 euro. Een kind dat verhoogde kinderbijslag krijgt, bijvoorbeeld door een handicap, betaalt 42 euro. Indien de jongere een UiTPAS met kansenstatuut heeft, komt de gemeente tussen om een deel van die 42 euro te betalen, bijvoorbeeld 13 euro betalen de ouders van de jongere en 29 euro wordt door de gemeente betaald.

Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits: “We zien dat meer kwetsbare jongeren hun weg vinden naar de academies voor deeltijds kunstonderwijs. Dat is een positieve evolutie.  Het nieuwe decreet voor het deeltijds kunstonderwijs dat in september van kracht wordt, biedt ons de kans om houders van een UiTPAS met kansenstatuut een extra korting te geven. Ze betalen vanaf volgend schooljaar maximaal een kwart van het inschrijvingsgeld van het deeltijds kunstonderwijs. Dit is een belangrijke sociale maatregel. We nemen drempels weg om aan kunst- en cultuurbeleving te doen. Tegelijk zorgen we voor minder papierwerk voor de academies.”