Huidige coronamaatregelen verlengd tot aan krokusvakantie

 • 2 januari 2021

 

Samen met de onderwijspartners en in overleg met de virologen heeft onderwijsminister Ben Weyts beslist dat de huidige coronamaatregelen in het onderwijs van kracht blijven tot aan de krokusvakantie. 

 

Waarom is die verlenging nodig?

 • We staan er beter voor dan de meeste andere landen, dankzij de inspanningen die we met z’n allen geleverd hebben. Voorzichtigheid blijft echter geboden: versoepelingen zijn nog niet aan de orde. Daarom is een preventieve verlenging van de huidige – vrij strenge – maatregelen in het onderwijs nodig
 • De kerstvakantie zorgde voor een 14-daagse time-outperiode, maar het effect van de eindejaarsfeesten en de terugkeer van vakantiegangers op de cijfers kennen we nog niet.

De wetenschappelijke analyse van de coronacijfers in onderwijs vanaf de start van het schooljaar tot nu toont aan dat:

 • er minder coronabesmettingen voorkomen in het onderwijs dan in de maatschappij in het algemeen. Het aantal gevallen (bij -16-jarigen) stijgt pas nadat het aantal gevallen stijgt in de algemene bevolking.
 • dat leraren en ander onderwijspersoneel vooral besmet worden door contacten met volwassenen en niet door leerlingen.
 • de contactopsporing van het CLB helpt om besmettingen bloot te leggen en in te dijken.
 • de heropening van de scholen na de herfstvakantie slechts een beperkte impact heeft gehad op de pandemie.

De evolutie van de coronacijfers – zowel in de maatschappij als in de scholen – wordt op de voet gevolgd. Je mag erop vertrouwen dat zodra de huidige cijfers negatief zouden evolueren of er een onrustwekkende evolutie is op het vlak van coronavarianten in ons land, er onmiddellijk maatregelen volgen. 

De preventieve maatregelen die het onderwijs hanteert, zijn effectief. Blijf deze dus zeker strikt naleven: draag waar nodig een mondmasker, hou voldoende afstand en ventileer en verlucht voldoende de binnenruimtes. Denk hierbij ook aan refters en leraarskamers.  Hou ook de onvermijdelijke contacten met collega’s op school (lunch, pauze, lerarenkamer ...) veilig. Vergaderingen en oudercontacten kunnen nog steeds enkel digitaal doorgaan. 

 

Veelgestelde vragen  

 • Wat met personeelsleden en leerlingen die in quarantaine moeten na terugkeer uit een rode zone?
 • Blijf ik vergaderingen, klassenraden en oudercontacten digitaal organiseren?
 • Mag de school een nieuwjaarsreceptie of een andere personeelsvergadering organiseren?
 • Blijven de lessen lichamelijke opvoeding plaatsvinden zoals voor de kerstvakantie?

Lees meer in de FAQ's over de coronamaatregelen op school. Zij worden voortdurend geüpdatet. 

 

Lesmateriaal corona

Leerlingen willen beter begrijpen waarom hun school maatregelen neemt zoals social distancing en het dragen van mondmaskers.
ED TV ontwikkelde in samenwerking met verschillende experten en het departement Onderwijs en Vorming Edscape, een educatief pakket over de coronamaatregelen voor het kleuter-, lager en secundair onderwijs. 

 

Uitrol sneltesten

Sneltesten zorgen ervoor dat scholen veilig open kunnen blijven. De betrokken CLB’s informeren en nodigen leerlingen en personeelsleden uit om een sneltest te laten afnemen. Half december startten pilootprojecten met sneltesten voor leerlingen en personeelsleden die hoogrisicocontact hadden met een besmet persoon op school. Deze sneltesten zullen nu verder uitgerold worden in het volledige Vlaamse onderwijs.