Iedereen aan boord met afstandsleren

Het is cruciaal dat je iedereen aan boord krijgt bij afstandsleren. Niet elke ouder beschikt over dezelfde (digitale) mogelijkheden. Sommigen groepen leerlingen en ouders zijn moeilijk bereikbaar, zoals gezinnen die laaggeletterd zijn of gezinnen in kansarmoede.

Het is belangrijk dat die niet uitgesloten worden en op de hoogte zijn van welke leerstof wordt aangeboden en hoe.

Jij kan daar als school een belangrijke rol in spelen door onderstaande informatie te gebruiken en te verspreiden.

Naar boven

Informatie en communicatie voor ouders

Telefoontolken voor anderstalige ouders

Scholen en CLB's kunnen beroep doen op een telefoontolk om communicatie met anderstalige ouders te vergemakkelijken. Contacteer de dienst Sociaal Tolken en vertalen van het Vlaams Agentschap Integratie en Inburgering voor meer informatie over het aanbod.

Laagdrempelige handleidingen en vertalingen voor ouders

Je kan voor laagdrempelige handleidingen over bijvoorbeeld het gebruik van een computer, tablet, smartphone, communicatie via sociale media, leerplatformen en gratis wifi terecht bij Mediawijs en VOCVO. Heel wat handleidingen vind je er vertaald in de talen Albanees, Bosnisch, Servisch, Kroatisch, Bulgaars, Engels, Farsi, Frans, Pools, Russisch, Slowaaks, Spaans en Turks.

Naar boven

Ondersteuning voor kwetsbare leerlingen

Hoe ondersteunen scholen leerlingen in kwetsbare thuissituaties tijdens de coronacrisis? Welke adviezen geven armoedeorganisaties? Klasse publiceerde tips van scholen en armoedeorganisaties.

Naar boven

 


Extra informatie