In enkele klikken meer informatie over de opleiding van je dromen


Persbericht kabinet Vlaams minister van Onderwijs, 15 februari 2018


Wil je weten waar in Vlaanderen en Brussel je de bachelor verpleegkunde kunt volgen, welke vooropleiding een student pedagogie heeft, of hoe lang een student gemiddeld doet over de opleiding energietechnologie? Op de nieuwe website ‘opleiding in cijfers’ vind je snel een helder antwoord op al je vragen. Voor het eerst wordt die waardevolle informatie op één digitaal platform gedeeld met (toekomstige) studenten. Ook informatie over de kwaliteit van de opleiding en de instelling kan je daar terugvinden. Die kwaliteit zal vanaf nu via een instellingsreview bekeken worden. Dit maakt deel uit van het nieuwe kwaliteitszorgstelsel dat onder impuls van Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits door de Vlaamse regering werd goedgekeurd.

Opleiding in cijfers op één digitaal platform

De website ‘opleiding in cijfers’ is er gekomen in overleg met de hogescholen, universiteiten, Vlaamse Vereniging voor Studenten, Vlaamse Scholierenkoepel en de NVAO. Ze komt in de plaats van de vroegere visitatierapporten. Dit waren lijvige documenten die weinig op maat van de studenten waren. Het is voor het eerst dat informatie over alle opleidingen en instellingen vanuit een databank op een gelijke manier ter beschikking gesteld wordt, in het verleden werd dit door elke instelling op haar eigen manier gedaan. Het doel van de nieuwe website is om studenten verder te ondersteunen in hun studiekeuzeproces en meer informatie te bieden over de gekozen opleiding en instelling. De website stelt op een duidelijke en transparante manier heel wat relevantie informatie op maat van (toekomstige) studenten ter beschikking.

Per opleiding kan je in enkele eenvoudige muisklikken te weten komen hoeveel studenten die opleiding volgen, hoeveel mannen en vrouwen dat zijn, hoe lang een student er gemiddeld over doet om het diploma te halen, welke vooropleiding de studenten hebben, waar ze wonen en hoeveel studenten hun diploma halen. Naast die cijfermatige gegevens vind je er ook meer informatie over de kwaliteit en kwaliteitszorg van de opleiding en hoe die kwaliteit gegarandeerd blijft, ook in de toekomst.

Instellingsreview wordt verankerd

De kwaliteit en kwaliteitszorg van de opleidingen en universiteiten en hogescholen wordt in de toekomst op een nieuwe manier geëvalueerd. Instellingen zullen vanaf nu beoordeeld worden of ze alles in huis hebben om te garanderen dat hun opleidingen aan de vereisten voldoen. De opleiding zelf zal niet langer door een externe procedure beoordeeld worden. Enkel voor nieuwe opleidingen zal dat wel het geval zijn. De Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO) heeft aan de hand van proefprojecten alle instellingen in hun geheel beoordeeld. Uit een evaluatie blijkt dat het onderwijsveld dit positief onthaalt. Die methode wordt dan ook verankerd en wordt de basis van de kwaliteitszorg voor hogescholen en universiteiten. Om de 6 jaar zullen instellingen beoordeeld worden. De eerste reviews zullen gebeuren tussen 2020 en 2024. Studenten, alumni en externe onafhankelijke deskundigen worden bij de kwaliteitsbewaking betrokken. Bij een positief oordeel krijgen instellingen het vertrouwen om verder te werken, bij een positief oordeel met voorwaarden krijgen ze ook dat vertrouwen maar hebben ze 3 jaar tijd om extra maatregelen te nemen, bij een negatief oordeel worden alle opleidingen apart onder de loep genomen door externe onafhankelijke experten onder coördinatie van de NVAO.

Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits: “Elke leerling in het laatste jaar secundair onderwijs krijgt heel wat informatie over opleidingen aan hogescholen en universiteiten, via infobrochures, SID-in’s en kan bijvoorbeeld via de website onderwijskiezer.be een bewuste studiekeuze maken. Met de nieuwe website ‘opleiding in cijfers’ wordt aan de studenten een nieuw digitaal platform aangeboden waar extra informatie over alle opleidingen te vinden is. Informatie zoals waar je opleidingen kan volgen, het aantal studenten die de opleiding volgen, hoeveel mannen en vrouwen, waar ze wonen, wat hun vooropleiding is en de kwaliteit van de opleiding. De instellingsreview zal voor hogescholen en universiteiten in de toekomst de basis worden van de kwaliteitszorg. Dat zorgt voor meer autonomie voor de instellingen, die zelf verantwoordelijk zijn voor de kwaliteit van hun aanbod.”

Meer info op: Opleiding in cijfers

Weet je nog niet wat je wilt studeren? Op Onderwijskiezer vind je meer informatie over de inhoud van de verschillende opleidingen in het hoger onderwijs, ter versterking van je keuzeproces kan je in de klas ook aan de slag met Columbus.

Naar boven