Individueel leerlingenvervoer in het buitengewoon onderwijs

Wat is het?

Individueel leerlingenvervoer omvat 2 vervoersvormen:

 • Eigen vervoer: ouders brengen hun kind met de wagen naar school. 
 • Openbaar vervoer: de leerling komt met het openbaar vervoer naar school (NMBS, De Lijn, MIVB of TEC).

Leerlingenvervoer slaat op het woon-schoolverkeer van leerlingen. Het vervoer naar stageplaatsen of andere plaatsen dan de school of het (semi-)internaat/multifunctioneel centrum (MFC) maakt er geen deel van uit.

Voorwaarden

Als een leerling voor het woon-schoolverkeer gebruikmaakt van een van beide vervoersvormen, kunnen ouders onder bepaalde voorwaarden rekenen op een tussenkomst van de Vlaamse overheid in de individuele vervoerskosten:

 • De leerling gaat naar de dichtstbijzijnde school (met een marge van maximaal 10%) van het net van keuze, gerekend vanuit de woonplaats/verblijfplaats. Dat is een school van het vrij onderwijs naargelang de onderscheiden godsdiensten, het gemeenschapsonderwijs, het provinciaal en gemeentelijk onderwijs of het niet-confessioneel onderwijs. De dichtstbijzijnde school wordt bepaald tot op het niveau van de vestigingsplaats.
   
 • De school biedt het onderwijs aan waar het verslag voor toegang tot het buitengewoon onderwijs naar verwijst:
  • Het type in het buitengewoon basisonderwijs
  • Het type en de opleidingsvorm in het buitengewoon secundair onderwijs
   (bijkomend wordt ook rekening gehouden met de opleiding die de leerling kiest)
 • De leerling woont in Vlaanderen.

Vind de scholen waarvoor je leerling recht heeft op leerlingenvervoer

Lees in de omzendbrief over leerlingenvervoer:

 • Meer over de voorwaarden om recht te hebben op individueel leerlingenvervoer 
 • In welke gevallen het mogelijk is om af te wijken van die voorwaarden
 • Hoelang een toegekend recht op individueel leerlingenvervoer geldig is

Individueel en collectief vervoer combineren?

Als een leerling gebruikmaakt van collectief vervoer, sluit dat in principe het gebruik van individueel vervoer uit, en omgekeerd.

Individueel en collectief vervoer combineren kan alleen binnen een en dezelfde traject:

 • Een leerling kan voor het eerste stuk van het traject gebruikmaken van zijn recht op individueel vervoer.
 • Vervolgens kan de leerling het traject voortzetten door gebruik te maken van het recht op collectief vervoer.

Ouders kunnen bijvoorbeeld hun kind met de eigen wagen naar een opstapplaats brengen, waar het dan de bus neemt voor de rest van het traject.

Naar boven

Wat moet ik doen?

Informeer ouders op tijd en correct over de regelgeving

Een inschrijving in een school garandeert niet automatisch het recht op leerlingenvervoer. Breng ouders dan ook voor ze hun kind effectief inschrijven op de hoogte van de voorwaarden waaraan voldaan moet zijn.

Vraag tijdig het recht aan voor je leerlingen

Vraag het recht op individueel leerlingenvervoer online aan met je e-ID of met een gebruikersnaam en wachtwoord op Veilig naar school in Vlaanderen - Aanmelden leerlingenvervoer. Doe de aanvraag vooraf, dus voor de leerlingen van het vervoer gebruikmaken.

 • Bij goedkeuring van de aanvraag ontvang je via e-mail de officiële goedkeuring en het toelatingsnummer. 
 • Bij weigering van de aanvraag ontvang je via e-mail de reden van weigering.

Meer informatie over de online aanvraagprocedure vind je in hetpptx bestandStappenplan Recht op leerlingenvervoer - Digitale aanvraag (pptx, 18 dia's) (1.15 MB).

Heb je geen toegang tot de webapplicatie? Vraag aan de administrator van je school om voor jou een gebruikersaccount aan te maken of neem contact op met het team Leerlingenvervoer.

Meer informatie over toegang verlenen tot de online applicatie vind je in hetpptx bestandStappenplan Recht op leerlingenvervoer - Gebruikersbeheer (pptx, 6 dia's) (269 kB) (alleen voor administrators).

Vraag het abonnement of de subsidie aan

Het goedkeuringsdocument met toelatingsnummer heb je nodig om een abonnement voor het openbaar vervoer of een subsidie voor eigen vervoer aan te vragen. In de omzendbrief over leerlingenvervoer lees je welke stappen je daarbij moet ondernemen:

Meer informatie over de aanvraag van subsidies voor eigen vervoer vind je in hetpptx bestandStappenplan Subsidie individueel vervoer - Digitale aanvraag (pptx, 14 dia's) (798 kB)

Vernieuw elk jaar toegekende rechten op individueel leerlingenvervoer

Een leerling behoudt zijn toegekende recht standaard tot het einde van een onderwijsniveau (basis- en secundair onderwijs), op voorwaarde dat de woon- of verblijfplaats en de school (tot op het niveau van de vestigingsplaats) niet wijzigen.

Om elk schooljaar een abonnement voor het openbaar vervoer of een subsidie voor eigen vervoer te kunnen aanvragen, moet je echter elk jaar toegekende rechten online vernieuwen.

Meer informatie over de jaarlijkse vernieuwing van aanvragen voor individueel leerlingenvervoer vind je in hetpptx bestandStappenplan Recht op leerlingenvervoer - Digitale aanvraag (pptx, 18 dia's) (1.15 MB).

Naar boven