Informatie en ondersteuning van het Federaal Voedselagentschap

Via je LokaleControle Eenheid (PCE)

De inspecteurs van je LCE vormen je 1ste aanspreekpunt bij al je vragen over voedselveiligheid en je relatie met het agentschap.

Samen zoek je uit voor welke activiteiten die met voedsel, drank, plant, dier te maken hebben, het Federaal Voedselagentschap je onderwijsinstelling als operator’ ziet, en voor welke activiteiten dan weer niet (zoals gelegenheidsverkoop). 

Bereid je bezoek voor

Inventariseer vóór je bezoek aan je LCE alle activiteiten die onder de bevoegdheid van het agentschap kunnen vallen. Denk daarbij ook aan schoolfeesten of activiteiten georganiseerd door ouders of leerlingen. Zo verloopt het gesprek vlotter en efficiënter en is de kans kleiner dat je iets over het hoofd ziet.

Ga bij de inventarisatie uit van de hoofdindeling ‘voedsel, drank, plant, dier’ en specifieer per activiteit:

 • Waar de activiteit precies plaatsvindt: klaslokaal, didactische keuken, schoolkeuken, schooltuin …
 • Welke infrastructuur in de lokalen aanwezig is: kranen, koelruimtes, werkvlakken, verkleedruimtes …
 • Wie de activiteit uitvoert of begeleidt: leraar, keukenpersoneel, vrijwilliger ...
 • Hoe frequent ze plaatsvindt: dagelijks, 1 keer per week, een paar keer per schooljaar ...
 • Waaruit de activiteit precies bestaat:
  • Koekjes bakken die de leerlingen zelf opeten of verkopen op de openschooldag
  • Meegebrachte boterhammen opeten in een apart lokaal
  • Fruit kweken en dat 1 keer per schooljaar aan de ouders verkopen
  • Traiteurmaaltijden opwarmen en uitscheppen
  • Een miniboerderij of moestuintje aanleggen, zodat de jongere kinderen leren zorgen voor plant en dier, en misschien de gekweekte groentjes opeten

Toelichting en richtlijnen van je LCE-inspecteur

De inspecteur van je LCE kan voor de activiteiten waarvoor je school of centrum FAVV-operator is, per activiteit specifiek aangeven:

 • Welke toelating, erkenning of registratie je op welke manier moet aanvragen
 • Welke reglementering van toepassing is
 • Welke hulpmiddelen je voor de uitvoering van de reglementering kan gebruiken

Ook nadien kan je met elke vraag over voedselveiligheid in je onderwijsinstelling bij je LCE terecht. Het agentschap helpt je ook met concrete vragen over regels bij verbouwingen en nieuwbouw en geeft bijvoorbeeld informatie over hygiënische materialen.

Naar boven

Via de website van het Federaal Voedselagentschap: informatietools

Als operator kan je een beroep doen op heel wat online informatietools van het agentschap.

Autocontrolegids

Bereidt of verhandelt je onderwijsinstelling levensmiddelen (voedsel én drank)? Dan val je, met uitzondering van de didactische keukens, onder de groep van de grootkeukens en de verzorgingsinstellingen. Je bent verplicht een degelijk autocontrolesysteem uit te werken en toe te passen. Gebruik de generieke autocontrolegids in de sector business to consumer als hulp bij de uitwerking van dat autocontrolesysteem.

Bij autocontrole moet je kunnen aantonen dat je alles doet om ervoor te zorgen dat je product geen risico voor de gezondheid vormt. Afhankelijk van wat je doet met voedsel en voor wie (doelgroep) je dat doet, gelden andere eisen. Er bestaan 3 werkwijzen:

*HACCP staat voor Hazard Analysis and Critical Control Points. Het is een systeem waarbij:

 • Een analyse wordt gemaakt van de mogelijke risico’s bij de productie, verwerking en verdeling van voedsel
 • Maatregelen worden uitgewerkt op basis van die analyse

Welke aandachtspunten gelden er bij autocontrole? Lees het op de pagina voor onderwijspersoneel

Didactische keuken met voeding voor eigen consumptie

Heeft je onderwijsinstelling een didactische keuken waarin alleen voedsel voor eigen consumptie* wordt bereid, dan valt je instelling voor die keukenactiviteiten buiten het toepassingsgebied van het agentschap. Het agentschap adviseert je wel om de goede hygiënepraktijken na te leven en aan te leren aan de leerlingen.

*Voor eigen consumptie wil zeggen dat de consumptie gebeurt door de leerlingen die het eten bereid hebben, dus niet door medeleerlingen en leraren.

Checklists

Inspecteurs van het agentschap gebruiken checklists tijdens controles. De lijsten:

 • Zijn gebaseerd op de wetteksten en zorgen voor uniformiteit en optimale objectiviteit
 • Vormen een informatiebron voor je onderwijsinstelling. Zo kan je bijvoorbeeld de checklist voor automaten raadplegen onder de sector distributie.
 • Kan je niet los zien van andere tools van het agentschap zoals de autocontrolegidsen

Quick start fiches

De fiches zijn een aanvulling op  - dus geen vervanging van - de autocontrolegidsen voor de sector distributie en lichten de belangrijkste principes van voedselveiligheid toe:   

 • HACCP 
 • Inrichting: gebouw en materiaal
 • Allergenen: types en preventieve maatregelen
 • Afvalbeheer
 • De te respecteren temperaturen
 • Ongediertebestrijding

Omzendbrieven

Omzendbrieven verduidelijken de reglementering en helpen bij de toepassing van de regels rond voedselveiligheid. Ze vormen een samenvatting van de controle. Ze vervangen de autocontrolegids niet.

Raadpleeg de omzendbrieven op de website van het Federaal Voedselagentschap. Je vindt er onder andere omzendbrieven over allergenen, over de etikettering van levensmiddelen en over slagerijscholen.

Blijf op de hoogte van alle wijzigingen en krijg de omzendbrieven meteen in je mailbox door je in te schrijven op de FAVV newsletter.

Diverse publicaties, flyers, posters

Op de website van het Federaal Agentschap vind je informatie over hoe je voedsel ook veilig houdt tijdens de zomermaanden, over gelegenheidsverkoop, over voedselvergiftiging enzovoort. Je kan de info in je onderwijsinstelling gebruiken als communicatiemateriaal.

Naar boven

Via opleidingen van het Federaal Voedselagentschap

Via het agentschap kan je personeel een opleiding volgen om bij te leren over voedselhygiëne en voedselveiligheid. Meer over het opleidingsaanbod.

Naar boven

Extra informatie

Verwante pagina’s

Voor directies en administraties

Voor onderwijspersoneel

Websites