Infosessies volwassenenonderwijs schooljaar 2020-2021

Inleiding

Beste directeur, medewerker, leerkracht, geïnteresseerde,  

Schooljaar ‘19-’20 was, om gekende redenen, een erg bijzonder jaar dat erg veel flexibiliteit, innovatie en daadkracht van ons gevraagd heeft. Schooljaar ‘20-’21 start alvast even pittig. Misschien iets minder in een crisissfeer, maar toch nog steeds met erg veel onzekerheden.  

Gelukkig zijn er wel nog een aantal zekerheden. De infosessie volwassenenonderwijs bij de start van het nieuwe schooljaar bij voorbeeld. Deze keer niet in het Consciencegebouw en met een gezellige lunch achteraf, maar online. Maar wel met de gekende mix van info over verschillende thema’s die u moeten helpen het schooljaar goed te starten.  

Hieronder vindt u een heel aantal presentaties, ingesproken door de mensen van de afdeling Hoger en Volwassenenonderwijs. We hebben de filmpjes bewust kort gehouden en thematisch gebundeld. U kan ze op een door u gekozen moment bekijken. Telkens is ook de powerpoint presentatie zonder ingesproken tekst beschikbaar, zodat u die kan gebruiken om zelf info aan te vullen of om te verspreiden via uw eigen kanalen.   

Op vrijdag 28 augustus 2020 voorzien we 2 interactieve sessies online waarop u vragen kan stellen. Ook deze vragensessies zullen opgenomen worden en hier terug te vinden zijn. Wanneer u de vragensessie volgt, gaan we ervan uit dat u de filmpjes gezien hebt: die zullen dus niet opnieuw overlopen worden. Bij elk filmpje vindt u terug in welke vragensessie u terecht kan met vragen.  

Wat dit schooljaar uiteraard ook niet verandert, is dat onze afdeling klaar staat om u te helpen waar nodig. Contacteer met vragen dus gerust ook uw werkstation of instellingsbeheerder. Hieronder werd daarom ook een presentatie opgenomen met alle contactinformatie.  

Namens de ganse afdeling wensen wij u een boeiend schooljaar toe.  

Evi Verduyckt 

Afdelingshoofd Hoger en Volwassenenonderwijs AHOVOKS

Aanbod en organisatie

Landschap volwassenenonderwijs

Vanaf 1 september 2020 zullen er nog 34 centra voor volwassenenonderwijs zijn. Dit is een gevolg van opnieuw een heel aantal fusies. Een overzicht kan u terugvinden in deze Powerpointpresentatie. Hierbij hoort geen filmpje. 

Wie daarover vragen heeft, kan ze stellen tijdens het vragenuurtje via Teams op vrijdag 28 augustus om 9u. 

Nieuwe regelgeving

Vanaf 1 september 2020 wijzigen er een aantal zaken in de regelgeving met een impact op het volwassenenonderwijs. Bekijk de presentatie waar we deze wijzigingen toelichten. Deze presentatie wordt gebracht door Rik Vercammen, coördinator van het team Instellingen en Lerenden van de afdeling Hoger & Volwassenenonderwijs AHOVOKS. 

Wie vragen heeft, kan ze stellen tijdens het vragenuurtje via Teams op vrijdag 28 augustus om 9u. 

Eenmalige vrijstelling van inschrijvingsgeld

Cursisten die zich inschrijven voor een zelfde module in het schooljaar 2020-2021 kunnen genieten van een éénmalige vrijstelling van inschrijvingsgeld als ze voldoen aan 3 voorwaarden.

Financiering

Vanaf het schooljaar 2020-2021 zetten we weer een aantal nieuwe stappen in het implementatieproces van het nieuwe financieringssysteem van het volwassenenonderwijs. Bekijk de presentatie waar we deze wijzigingen toelichten. Deze presentatie wordt gebracht door Rik Vercammen, coördinator van het team Instellingen en Lerenden van de afdeling Hoger & Volwassenenonderwijs AHOVOKS.

Wie vragen heeft, kan ze stellen tijdens het vragenuurtje via Teams op vrijdag 28 augustus om 9u. 

Demo dashboard financiering 

Binnenkort kunnen directies en administraties via een dashboard de nieuwe financieringsmechanismen analyseren en hun eigen centrum positioneren ten opzichte van het volledige landschap. In de presentatie tonen we wat we tot nu toe ontwikkeld hebben. Deze presentatie wordt gebracht door Nicolas Van de Voorde, data analist binnen het team Data van de afdeling Hoger & Volwassenenonderwijs AHOVOKS.

Wie vragen heeft, kan ze stellen tijdens het vragenuurtje via Teams op vrijdag 28 augustus om 9u. 

Registratierichtlijnen

Kalenderjaar 2019 bracht ons naast een nieuw financieringssysteem, ook een nieuwe manier van ‘verificatie’. De nieuwe monitoring en controle werd geboren en trad ten volle in werking vanaf het schooljaar 2019-2020. In deze presentatie blikken we terug naar de bevindingen van dit eerste werkjaar en geven we enkele aandachtspunten mee voor de nieuwe registraties. Deze presentatie wordt gebracht door Goele Bossaert, coördinator van het team Data van de afdeling Hoger & Volwassenenonderwijs AHOVOKS.

Wie vragen heeft, kan ze stellen tijdens het vragenuurtje via Teams op vrijdag 28 augustus om 9u.

Registraties in DAVINCI 

Ook dit schooljaar zijn er enkele uitbreidingen en wijzigingen aan de registraties in DAVINCI. In deze presentatie wordt hierop ingegaan. Komen aan bod: registratie van overdrachten, registratie van gelijktijdig geïntegreerd aanbod, registratie van Eerder Verworven Competenties (EVC) en wijzigingen aan de gegevensuitwisseling met VDAB. 

Deze presentatie wordt gebracht door Luk Verbeke, coördinator van het team ICT van de afdeling Hoger & Volwassenenonderwijs AHOVOKS.

Wie vragen heeft, kan ze stellen tijdens het vragenuurtje via Teams op vrijdag 28 augustus om 9u.

Personeel

TBSOB

Er wijzigden een aantal zaken met betrekking tot de terbeschikkingstelling wegens ontstentenis van betrekking. Bekijk de presentatie waar we deze wijzigingen toelichten. Deze presentatie wordt gebracht door Wannes Verheyen, coördinator van het team Personeel van de afdeling Hoger & Volwassenenonderwijs AHOVOKS. 

Wie vragen heeft, kan ze stellen tijdens het vragenuurtje via Teams op vrijdag 28 augustus om 10u30.

Bevallingsverlof en progressieve tewerkstelling 

Er wijzigden een aantal zaken met betrekking tot het bevallingsverlof en de progressieve tewerkstelling. Bekijk de presentatie waar we deze wijzigingen toelichten. Deze presentatie wordt gebracht door Wannes Verheyen, coördinator van het team Personeel van de afdeling Hoger & Volwassenenonderwijs AHOVOKS. 

Wie vragen heeft, kan ze stellen tijdens het vragenuurtje via Teams op vrijdag 28 augustus om 10u30.

Opleidingen, bekwaamheidsbewijzen, concordanties en EVC 

De nieuwe opleidingen in het volwassenenonderwijs zorgen voor een aantal wijzigingen ook op het vlak van personeel. Daarnaast zullen personeelszendingen in het kader van EVC later met een specifieke code gezonden dienen te worden. Bekijk de presentatie waar we deze wijzigingen toelichten. Deze presentatie wordt gebracht door Wannes Verheyen, coördinator van het team Personeel van de afdeling Hoger & Volwassenenonderwijs AHOVOKS.  

Meer inhoudelijke achtergrond van de nieuwe regelgeving EVC vind je bij nieuwe regelgeving. Info over de registratie van EVC in DAVINCI vind je bij registratie in DAVINCI. 

Wie vragen heeft, kan ze stellen tijdens het vragenuurtje via Teams op vrijdag 28 augustus om 10u30.

CAO XI – vacantverklaringen in specifieke verlofstelsels

CAO XI bracht wijzigingen in de vacantverklaringen in specifieke verslofstelsels. Bekijk de presentatie waar we deze wijzigingen toelichten. Deze presentatie wordt gebracht door Wannes Verheyen, coördinator van het team Personeel van de afdeling Hoger & Volwassenenonderwijs AHOVOKS. 

Wie vragen heeft, kan ze stellen tijdens het vragenuurtje via Teams op vrijdag 28 augustus om 10u30.

ICT personeel

Op het vlak van ICT met betrekking tot de personeelsaangelegenheden zijn er drie vernieuwingen: voordelen alle aard, ZIMA en Mijn Onderwijs Personeel. Bekijk de presentatie waar we deze wijzigingen toelichten. Deze presentatie wordt gebracht door Wannes Verheyen, coördinator van het team Personeel van de afdeling Hoger & Volwassenenonderwijs AHOVOKS. 

Wie vragen heeft, kan ze stellen tijdens het vragenuurtje via Teams op vrijdag 28 augustus om 10u30.

Loopbaanonderbrekingen

Vanaf volgend schooljaar kan ouderschapsverlof met een tiende worden opgenomen en wordt opname in schijven mogelijk. Verder wordt de flexibele opname van een loopbaanonderbreking voor ouderschapsverlof en medische bijstand ingevoerd. Tot slot is ook al de regelgeving voorzien voor opname van een loopbaanonderbreking voor mantelzorg van zodra dat mogelijk wordt. 

Bekijk de presentatie waar we deze wijzigingen toelichten. De presentatie wordt gebracht door Ilse De Volder van de afdeling Beleid Onderwijspersoneel van het Departement Onderwijs en Vorming.

Contact met de afdeling

Ontdek hoe je de afdeling Hoger en Volwassenenonderwijs het beste kan contacteren, al naargelang je specifieke vragen.

Contacteer de medewerkers van het Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs, Kwalificaties en Studietoelagen (AHOVOKS) met vragen over financiën, DAVINCI, data of personeel.