Innovatieve VET-projecten in het buitenland

Ook in het buitenland vinden ze vernieuwing in beroepsgerichte opleidingen belangrijk. Ontdek hieronder 2 innovatieve VET-projecten uit Nederland en Baskenland.

Katapult (Nederland)

Katapult is een overkoepelende instelling. Ze ondersteunt het mbo-onderwijs in Nederland (vergelijkbaar met ons bso en hbo5) om duurzame samenwerkingen met het bedrijfsleven op te zetten.

Via een regionaal investeringsfonds kent Katapult subsidies toe aan mbo (de RIF-werking). Daarmee kan het arbeidsmarktgericht onderwijs innovatieve projecten opbouwen.

Katapult faciliteert publiek-private samenwerking (pps) en vernieuwend onderwijs. Daarvoor zoekt Katapult samenwerkingsverbanden tussen middelbaar onderwijs, hoger onderwijs, innovatieve bedrijven en de bedrijfswereld.

Het Platform Talent voor Technologie (PTvT) stuurt de werking aan. Dat platform is een samenwerkingsverband tussen de departementen Onderwijs, Werk en de sectoren die de projectwerking samen bekostigen. Katapult is een van hun labels.

Meer info:

Naar boven

TKNIKA (Baskenland)

Het centrum TKNIKA is een van de meest geavanceerde beroepsopleidingscentra in de wereld. Het  wordt gepromoot door het Vice-Ministerie van Beroepsonderwijs en -Opleiding van het departement Onderwijs van de Baskische regering.

Tknika levert voortdurend inspanningen om de Baskische beroepsopleiding op de Europese voorgrond te plaatsen. Innovatie en toegepast onderzoek vormen daar de kern van.

Het centrum ontwikkelt innovatieve projecten op vlak van technologie, onderwijs en management door:

  • Netwerken en directe betrokkenheid van het onderwijspersoneel van de Baskische beroepsopleiding te faciliteren
  • Continue professionaliseringstechnieken aan te leren in een centrum
  • Jaarlijks projecten in scholen financieel te ondersteunen
  • Vakdidactische technieken zowel online als fysiek aan te leren

Vind meer informatie:

Naar boven


Extra Informatie

Verwante pagina’s

Websites

Documenten