Inschrijving en inschrijvingsgeld in je academie

Inschrijvingsgeld deeltijds kunstonderwijs: tarieven en procedure doorstorten

Waar vind je de huidige tarieven voor het inschrijvingsgeld dko? Wie krijgt korting? Hoe stort je de geïnde bedragen door aan het ministerie?

Opleidingscheques

Voor welke opleidingen kan een leerling met opleidingscheques betalen? Hoe laat je opleidingscheques uitbetalen?

Fiscale aftrekbaarheid inschrijvingsgeld deeltijds kunstonderwijs

Ouders van leerlingen jonger dan 12 kunnen het inschrijvingsgeld voor de academie fiscaal aftrekken.