Inschrijvingsgeld deeltijds kunstonderwijs: tarieven en procedure doorstorten

Tarieven

De tarieven voor het inschrijvingsgeld in het deeltijds kunstonderwijs (dko)  vind je in de omzendbrief jaarlijkse inlichtingen schoolbeheer dko.

Leerlingen die zich in een tijdelijk project inschrijven betalen hetzelfde tarief als de andere leerlingen, tenzij een ander inschrijvingsgeld bepaald is in het BVR goedkeuring van tijdelijke projecten in het dko.

Wie krijgt korting?

De attesten die een leerling kan voorleggen om van het kortingstarief gebruik te maken vind je in de omzendbrief jaarlijkse inlichtingen schoolbeheer dko.

Doorstorten van inschrijvingsgeld

Je bestuur is verantwoordelijk voor het tijdig en correct doorstorten van het inschrijvingsgeld naar het Inschrijvingsfonds dko. Dat gebeurt met een aparte storting per instelling.

De datum, het rekeningnummer en de mededeling die je aan de storting toevoegt vind je in de omzendbrief jaarlijkse inlichtingen schoolbeheer dko.

Als na verificatie blijkt dat de academie nog geld verschuldigd is meldt het Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) dat met een vorderingsbrief. Als de academie (bijvoorbeeld door een dubbele storting) te veel geld heeft overgemaakt, stort AgODi het teveel terug.

Consumptiecheques

De academie mag geen consumptiecheques aanvaarden voor de betaling van het inschrijvingsgeld.