Inschrijvingsgeld volwassenenonderwijs: tarieven en fonds inschrijvingsgelden

Tarieven

De tarieven voor het inschrijvingsgeld in het volwassenenonderwijs vind je in de omzendbrief erkenning en subsidiëring of financiering van CVO’s en CBE’s.

Naar boven

Begrenzing van inschrijvingsgeld

Voor opleidingen van het secundair volwassenenonderwijs, hbo5 en de specifieke lerarenopleiding is het maximale inschrijvingsgeld dat je centrum aan de cursist mag aanrekenen, begrensd.

Bij een modulaire opleiding is het inschrijvingsgeld begrensd tot 300 euro per semester en per opleiding. In een lineaire opleiding in het hbo5 is het inschrijvingsgeld beperkt tot 600 euro per schooljaar. Vind de maximale bedragen in de omzendbrief erkenning en subsidiëring of financiering van CVO’ en CBE’s.

Naar boven

Vrijstelling inschrijvingsgeld

De voorwaarden voor een gedeeltelijke of volledige vrijstelling van inschrijvingsgeld en de bewijzen die cursisten daarvoor moeten voorleggen, vind je in het vademecum vrijstelling van inschrijvingsgeld.

Contacteer bij twijfel de afdeling Hoger- en Volwassenenonderwijs van AHOVOKS.

Bewaar een kopie van het voorgelegde attest in het cursistendossier.

Naar boven

Fonds Inschrijvingsgelden Centra voor Volwassenenonderwijs

De werkingsmiddelen van een centrum voor volwassenenonderwijs bestaan uit de inschrijvingsgelden van de cursisten. Per lestijd per cursist behoudt je CVO een vast bedrag. Voor cursisten die het volledige inschrijvingsgeld betalen, draag je een deel af aan het Fonds Inschrijvingsgelden Centra voor Volwassenenonderwijs. Voor studenten die gedeeltelijk of volledig vrijgesteld zijn van inschrijvingsgeld, krijg je een compensatie van het fonds. Het fonds betaalt ook een premie [interne link] uit aan cursisten die in het volwassenenonderwijs voor het eerst hun diploma secundair onderwijs halen.

Afhankelijk van de specifieke situatie zal je centrum dus geld verschuldigd zijn aan het Fonds Inschrijvingsgelden Centra voor Volwassenenonderwijs, of juist recht hebben op bijkomende middelen.

2 keer per jaar stelt het fonds na verificatie een afrekening op. De wijze van berekening en alle verdere informatie vind je in de omzendbrief erkenning en financiering of subsidiëring van CVO’s en CBE’s.

Naar boven

Extra informatie

Verwante pagina’s

Directies en administraties

Cursisten                                                                                             

Contact
Afdeling Hoger en Volwassenenonderwijs