Inspiratiedag school <3 onderzoek - 14 februari 2019

""

Stel je persoonlijk programma samen

De inspiratiedag bestaat uit een plenair gedeelte en 3 rondes met sessies.  Tijdens de lunch kan je vrijblijvend een lezing van een onderzoeker bijwonen of een bezoek brengen aan de posterbeurs.

Voor de sessies en de lunchlezingen moet je je op voorhand inschrijven:

  • Lees de omschrijvingen van de sessies en de lezingen.
    • Per ronde kies je een sessie. Onthoud het nummer van de sessie.
    • Wil je een lunchlezing bijwonen? Onthoud ook dat nummer.
  • Met de nummers van de sessies en de lunchlezing in de hand kan je je gemakkelijk inschrijven.