Instellingsbeheer volwassenenonderwijs

De overheid waakt erover dat de middelen van het volwassenenonderwijs correct worden toegekend en aangewend door de centra voor volwassenenonderwijs en basiseducatie. Daarvoor beschikt de afdeling Hoger en Volwassenenonderwijs van het Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs, Kwalificaties en Studietoelagen (AHOVOKS) over een aantal medewerkers die de monitoring uitvoeren. Voorheen noemden we deze medewerkers verificateurs, vanaf 2019-2020 zijn het instellingsbeheerders.

Afsprakenkader

In het pdf bestandAfsprakenkader verificatie volwassenenonderwijs (pdf, 24 p.) (761 kB) vind je het kader waarbinnen AHOVOKS haar opdracht uitvoert. Het bevat een aantal richtlijnen voor je centrum met het oog op een vlot verloop van de verificatiebezoeken.

Instellingsbeheerder per centrum

Vind de instellingsbeheerder voor jouw centrum (xls, 1 blad).