Je diploma hoger onderwijs verloren?

Verloren hogeschooldiploma

Je kan een attest ter vervanging van een verloren of vernietigd diploma aanvragen bij de hogeschool waar je bent afgestudeerd.

Door de vele fusies vind je de meeste hogescholen niet meer terug onder dezelfde naam of op hetzelfde adres. Je contacteert dus de nieuwe hogeschool die de dossiers van je oude hogeschool beheert.

Vind de contactgegevens van de nieuwe hogeschool:

Naar boven

Verloren assimilatiegetuigschrift industrieel ingenieur

Voor een duplicaat van je assimilatiegetuigschrift van industrieel ingenieur (dat is de gelijkstelling van het diploma van technisch ingenieur met het diploma van industrieel ingenieur tussen 1977 en 1992) kan je terecht bij de afdeling Hoger Onderwijs van het Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs, Kwalificaties en Studietoelagen.

Contactgegevens:

Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs, Kwalificaties en Studietoelagen
Afdeling Hoger en Volwassenenonderwijs
Koning Albert II-laan 15
1210 Brussel
hogeronderwijs@vlaanderen.be

Naar boven

Verloren eindstudiebewijs voor een gezondheidsberoep

Ben je je diploma verloren van één van de volgende studies:

 • Gegradueerde verpleegkundige
 • Vroedvrouw
 • Gegradueerde in de kinesitherapie
 • Gegradueerde in de arbeidstherapie 
 • Gegradueerde in de logopedie

Vraag dan bij de hogeschool waar je studeerde om een vervangend attest.

Diploma behaald tot en met 1990

Als de hogeschool je geen vervangend attest meer kan afleveren, kan je een getuigschrift als bewijs van inschrijving in het naamregister van de beoefenaars van de gezondheidszorgberoepen aanvragen bij het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid.
Dit getuigschrift toont aan op basis van welk eindstudiebewijs je ingeschreven bent in dit naamregister. Zo kan je bewijzen dat je het eindstudiebewijs behaald hebt.

Voor meer informatie kan je terecht bij:
Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid
Afdeling Informatie en Zorgberoepen
Team Zorgberoepen
Koning Albert II-laan 35, bus 38
1030 Brussel
Tel: 1700 
E-mail:  varia.niet-universitair@vlaanderen.be 

Vermeld altijd:

•    Je naam, adres en telefoonnummer
•    Je geboorteplaats en -datum
•    De school waar je bent afgestudeerd (met het adres van toen)
•    Het schooljaar waarin je bent afgestudeerd
•    De opleiding die je gevolgd hebt

Diploma behaald tussen 1991 en 1994

Vraag een getuigschrift van bewijs van inschrijving in het naamregister van het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid aan.
Dat getuigschrift vervangt het origineel eindstudiebewijs. 

Voor meer informatie kan je terecht bij:
Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid
Afdeling Gespecialiseerde Zorg
t.a.v. Thérèse De Backer.
Koning Albert II-laan 35, bus 33
1030 Brussel
Tel. 02 553 36 47
marietherese.debacker@zorg-en-gezondheid.be 

Vermeld altijd:

•    Je naam, adres en telefoonnummer
•    Je geboorteplaats en -datum
•    De school waar je bent afgestudeerd (met het adres van toen)
•    Het schooljaar waarin je bent afgestudeerd
•    De opleiding die je gevolgd hebt

Naar boven

Verloren universiteitsdiploma

Bij de universiteit zelf

Een attest  ter vervanging van een verloren of vernietigd diploma vraag je aan bij de universiteit waar je bent afgestudeerd.

Contactgegevens van de universiteiten

Uitzondering: Rijksveeartsenijschool en Rijkslandbouwschool in Gent

Een vervangend attest van een universiteitsdiploma vraag je aan bij de afdeling Hoger en Volwassenenonderwijs van het Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs, Kwalificaties en Studietoelagen als het diploma behaald is:

 • Aan de Rijksveeartsenijschool in Gent
 • Aan de Rijkslandbouwschool in Gent

Contactgegevens:

Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs, Kwalificaties en Studietoelagen
Afdeling Hoger en Volwassenenonderwijs
Koning Albert II-laan 15
1210 Brussel
hogeronderwijs@vlaanderen.be

Vermeld volgende gegevens bij je aanvraag:

 • Je naam, adres en telefoonnummer
 • De naam van de universiteit
 • De benaming van het diploma en het jaar van aflevering
 • Je geboorteplaats en geboortedatum

 

Naar boven


Extra informatie

Verwante pagina's

Contact
Afdeling Hoger en Volwassenenonderwijs