Je werkgever

Schoolbestuur of centrumbestuur

Je werkgever is het schoolbestuur, of in het volwassenenonderwijs: het centrumbestuur. In enkele bronnen vind je nog het begripinrichtende macht’ als synoniem voor school- of centrumbestuur.

Je kan een school- of centrumbestuur vergelijken met een raad van bestuur in een bedrijf. Het is verantwoordelijk voor het goed functioneren van een of meerdere scholen.

Om die taak te vervullen, werft het bestuur personeel aan: een directie, leerkrachten, ondersteunend personeel, paramedisch personeel …

Het bestuur ontvangt werkingsmiddelen en subsidies van het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming en is verantwoordelijk voor het gebruik van die middelen.

Een schoolbestuur werkt ook een pedagogisch project uit voor de school of scholen onder zijn bevoegdheid.

Per onderwijsnet

Je werkgever (bestuur) verschilt per onderwijsnet.

Gemeenschapsonderwijs

In het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap is de scholengroep je werkgever (bestuur).

Gemeentelijk en stedelijk onderwijs

In het gemeentelijk en stedelijk onderwijs is het gemeentebestuur of stadsbestuur je werkgever.

Provinciaal onderwijs

In het provinciaal onderwijs is de provincieraad je werkgever (bestuur).

Vrij onderwijs

Scholen in het vrij onderwijs hebben doorgaans een vereniging zonder winstoogmerk (vzw) als werkgever (bestuur). Soms is de werkgever 1 of meerdere natuurlijke personen.

Naar boven

Wie werft je aan?

Je kan bij een school- of centrumbestuur solliciteren. Het bestuur beslist over je aanwerving en over je vaste benoeming.

Wie betaalt je salaris?

Je salaris ontvang je van het ministerie van Onderwijs, niet van je bestuur.

Je eerste aanspreekpunt

In de praktijk heb je, behalve als je directeur bent, weinig rechtstreeks contact met je bestuur. Je 1ste aanspreekpunt is je schoolsecretariaat of je directie.

Naar boven


Extra informatie

Verwante pagina's