Klachten en problemen

Problemen aankaarten binnen je instelling

Heb je tijdens je studies of tijdens je examens problemen? Wend je tot de ombudsdienst van je instelling om een oplossing te zoeken.

Beroep aantekenen bij de Raad

Bij de Raad voor betwistingen inzake studievoortgangsbeslissingen kan je beroep aantekenen tegen ongunstige studievoortgangsbeslissingen. Je kan ook een procedure opstarten als je door een overmachtssituatie leerkrediet verloren hebt.