Klasactiviteiten ondernemingszin tijdens bedrijfsstage leraar

Wat is het?

De overheid moedigt scholen aan om hun leraren een bedrijfsstage te laten volgen. Om de afwezigheid van leraren op bedrijfsstage op te vangen, zorgt een ervaren externe organisatie voor vervangende activiteiten in je klas.

Dat moet de drempel verlagen voor leraren om een bedrijfsstage te volgen.  

Naar boven

Hoe werkt het?

Een ervaren externe organisatie zorgt voor vervangende didactische activiteiten tijdens de afwezigheid van de leraar die op bedrijfsstage gaat.

De activiteiten zijn aangepast aan de doelgroep. Ze stimuleren ondernemingszin of ondernemerschap bij de leerlingen, of motiveren hen om na te denken over ondernemerschap. De leerkracht wordt ondergedompeld in de bedrijfswereld, terwijl de leerlingen leren hoe ze zelf ondernemender (en creatiever) kunnen worden.

Elk jaar voorziet de overheid in totaal 30 bedrijfsstages met telkens 5 werkdagen vervangende didactische activiteiten, zonder kosten voor de school.

Als leraar zorg je zelf voor een stageplaats.

Naar boven

Doelstellingen

 • Meer leraren op bedrijfsstage laten gaan
 • Werken aan de ondernemingszin en het ondernemerschap van leerlingen in het secundair onderwijs
 • De vakoverschrijdende eindtermen (VOET) nastreven:
  • Creativiteit:
   • ‘De leerlingen kunnen originele ideeën en oplossingen ontwikkelen en uitvoeren' (VOET 2).
   • ‘De leerlingen ondernemen zelf stappen om vernieuwingen te realiseren’ (VOET 3).
  • Initiatief:
   • ‘De leerlingen engageren zich spontaan’ (VOET 10).
  • Zelfbeeld:
   • ‘De leerlingen verwerven inzicht in de eigen sterke en zwakke punten’ (VOET 21).

Ondernemend onderwijs is een meerwaarde voor alle studiedomeinen. Als een leerling ondernemingszin ontwikkelt, neemt zijn vermogen om initiatief te nemen toe. De leerling leert ideeën in een bepaalde context te ontwikkelen en verhoogt zijn doorzettingsvermogen, verantwoordelijkheidszin, durf, creativiteit en zelfsturing waarmee hij ideeën in daden kan omzetten.

Door ondernemerschap te stimuleren, krijgt een leerling voeling met de brede wereld van het ondernemen. Zo krijgt hij een realistische kijk op het opstarten van een eigen zaak. Hij leert alle fases kennen die een ondernemer doorloopt binnen een brede waaier aan sectoren, zowel de privésectoren als non-profit.

Als leraar kan je kiezen uit een aanbod van 8 thematische modules, afhankelijk van wat het beste aansluit bij de lesgroep. Alle modules sluiten aan bij de leefwereld van jongeren en bevatten gevarieerde didactische werkvormen, met interactieve activiteiten met de leerlingen.

Naar boven

Wie komt in aanmerking?

Alle leraren secundair onderwijs die lesgeven in  het aso, tso, bso, dbso of in de leertijd komen in aanmerking, ongeacht studierichting of vak.

Er kunnen ook 2 leraren uit het buso deelnemen, op voorwaarde dat zij en hun school bereid zijn om samen met de externe organisatie de vervangende activiteiten op de leerlingengroep af te stemmen.

Elke leraar mag een bedrijfsstage volgen als de directie daarmee akkoord gaat. De school beslist zelf hoe zij de vervanging invult. De klasactiviteiten rond ondernemingszin vormen één van de mogelijkheden.

Naar boven

Duur

De verwerkings- en voorbereidingstijd tussen je aanvraag en de effectieve vervanging is minimaal 3 weken. Aanvragen die in de zomervakantie bij het ministerie binnenkomen, worden verwerkt vanaf 1 september.

Naar boven

Hoe vraag je het aan?

Er zijn 3 stappen:

 1. Vraag via een mail naar hilde.denolf@ond.vlaanderen.be vervangende activiteiten aan voor tijdens je bedrijfsstage.
  Gebruik het aanvraagformulier:
  Aanvraag van vervangende activiteiten voor een leerkracht op bedrijfsstage (doc, 2 p.) (887 kB)
   
 2. Maak concrete afspraken met je stagebedrijf en leg alles vast in een overeenkomst. Bezorg de ondertekende overeenkomst aan hilde.denolf@ond.vlaanderen.be om te bevestigen dat de vervangende activiteiten doorgaan.
  Gebruik de modelovereenkomst ter inspiratie:
  doc bestandModelovereenkomst stage (doc, 5 p.) (170 kB)
   
 3. De externe organisatie contacteert jou om concrete afspraken te maken rond de organisatie van klasactiviteiten, en sluit een samenwerkingsovereenkomst met je school af:
  doc bestandSamenwerkingsovereenkomst (doc, 3 p.) (35 kB)

Naar boven

Beleidskader

Het Actieplan Ondernemend Onderwijs 2015-2019 stimuleert ondernemend onderwijs. Het inspireert en ondersteunt onderwijsinstellingen en geeft aanbieders een beleidskader. Je leest er ook in welke concrete acties vorm krijgen tijdens de looptijd van het actieplan.
docx bestandActieplan Ondernemend Onderwijs 2015-2019 (pdf, 31 p.) (231 kB)
 

Naar boven

Contact
Hilde Denolf
Departement Onderwijs en Vorming
02 553 98 93 (afwezig op woensdag)